‘Apostem per uns mitjans de qualitat, propers a la ciutadania i amb un disseny modern’

En els darrers dos anys, el departament ha elaborat un pla estratègic que aposta per la innovació

Pilar Abián, gerent
Laura Grau

Quan es van començar a gestar els canvis?

Fa temps que érem cons­cients que havíem d’incorporar millores per adequar-nos a les noves necessitats de l’audiència, apostant per uns mitjans de qualitat, propers i econòmicament sostenibles. Ho havíem de fer tant des d’un punt de vista de continguts, com tecnològic, perquè en el món de la comunicació la innovació és, més que una necessitat, una obligació. Amb aquest objectiu vam començar a dissenyar un Pla estratègic que ha inclòs una diagnosi, intercanvi d’informació amb altres mitjans locals i una enquesta a més de 600 persones del municipi.

En l’era digital La Veu continua sent el mitjà referent del departament?

Sorprenentment així és. L’enquesta que hem fet aquest estiu constata la fidelitat dels lectors. Gairebé un 95% la coneix i està molt ben valorada, amb un 8 sobre 10.

Si funciona, millor no tocar-la i seguir amb el paper.

Cert, però creiem que es pot millorar i, per això, el nou disseny introdueix seccions d’opinió i permet tractar temes en profunditat a través de gèneres com el reportatge i l’entrevista. La nostra aposta passa perquè La Veu sigui un mitjà més d’anàlisi i reflexió i que l’actualitat es canalitzi a través del portal laveu.cat.

La Veu continua sent el mitjà informatiu de referència al municipi’

De moment, la periodicitat continuarà sent quinzenal?

Sí, tot i que la nostra voluntat és que passi a ser mensual a curt termini perquè per a la redacció és més assumible. Mantenir dos mitjans a ple rendiment, oferint productes multimèdia de qualitat, implica un elevat grau d’exigència.

L’autèntic revulsiu per al departament serà el trasllat en breu al carrer Major

Quines són les principals innovacions a laveu.cat?

El nou portal és més interactiu. Té un disseny que s’adapta millor als dispositius mòbils i l’experiència de navegació que ofereix és molt més atractiva.

Fins aquí les novetats?

Encara en tenim d’altres. A partir d’ara, unifiquem els nostres mitjans i les nostres xarxes socials sota una única marca, laveu. Montcada Ràdio desapareix com a tal, però seguirem oferint podcast a través del nostre web. I una altra dels projectes que ajudarà encara més a potenciar la nostra imatge serà el trasllat en breu a un local de lloguer proper a la Casa de la Vila. D’aquesta manera recuperarem la proximitat amb la ciutadania i estic segura que aquest canvi serà tot un revulsiu.

Deixa un comentari