‘La mediació és l’opció més humana a la via judicial’

Diàleg. L’advocada montcadenca Cristina Aguilar, amb un despatx a la rambla dels Països Catalans, és mediadora familiar i en dret privat. Després d’una dilatada experiència en l’àmbit de les assegurances i com a assessora jurídica en dret sanitari, va decidir endinsar-se en el món de la mediació per a la resolució de conflictes. Precisament el 21 de gener es va celebrar el Dia Europeu de la Mediació, coincidint amb l’aniversari de l’aprovació de la I Recomanació sobre mediació familiar feta pel Consell d’Europa, la primera institució del continent que va apostar per aquest tipus de procediment. A Catalunya, fa gairebé 20 anys que es va començar a aplicar aquesta fórmula per resoldre controvèrsies i millorar la convivència. L’any passat, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya va rebre 3.677 sol·licituds, la meitat de les quals va acabar amb un acord satisfactori per ambdues parts.

Cristina Aguilar és advocada i mediadora
Sílvia Alquézar
Què és la mediació?
La mediació és una eina alternativa de resolució de conflictes. És un procediment voluntari i confidencial amb l’objectiu de facilitar la comunicació entre les dues parts perquè elles mateixes gestionin una solució amb l’assistència d’una persona mediadora que actua de manera imparcial i neutral. La mediació pretén evitar arribar a la via judicial o posar fi als processos ja iniciats.
 
Quina diferència hi ha amb altres tècniques potser més conegudes com l’arbitratge, la conciliació o la negociació?
En la mediació són les parts les que decideixen la conclusió. Es basa en el principi del win-win, ambdues parts guanyen i, per tant, tothom està satifet amb la solució, a diferència dels altres procediments, on ve determinada per terceres persones com podria ser un jutge. Un principi fonamental de la mediació és que les dues parts es troben en igualtat.
 
Quin paper juga la persona mediadora?
Els mediadors no som terapeutes tot i que, de vegades, ens toca fer una mica de psicòlegs. Mai entrem a valorar el conflicte. A través del diàleg i la cooperació de les parts, intentem donar-li la volta al problema perquè es pugui veure des d’una altra perspectiva. L’empatia és molt important en la resolució de qualsevol controvèrsia. Volem sobretot que els afectats se sentin acompanyats perquè ambdues parts expressin el que senten i com veuen la situació. El problema de la nostra societat és que hi ha una falta de diàleg i no ens posem en la pell de l’altra persona. 
 
En quin àmbit és més habitual la mediació?
Sobretot en conflictes familiars, veïnals, escolars de baixa intensitat, així com en àrees del dret de l’assegurança, el laboral, el mercantil i el civil.
 
Quins avantatges té la mediació, per exemple, en cas de separació?
En aquest tipus de procediment, són els pares qui decideixen el que és millor per als seus fills, després de diverses sessions d’entrevistes i trobades. Una vegada acabat el procés, el jutjat ratifica la decisió. Amb la mediació, s’evita la dilació dels processos judicials i es redueix la duresa del conflicte i el malestar de les persones afectades, ja que ningú se sent perdedor. La mediació és l’alternativa més humana a la via judicial, per això em va semblar molt interessant.  
 
En els casos d’assetjament escolar, la mediació també es pot utilitzar?
En temes de bullying no la veiem molt viable perquè no hi ha igualtat entre les parts, ja que un dels implicats està utilitzant la violència per obtenir una finalitat. En canvi, la mediació sí que es pot fer servir en problemes menys greus i com a eina de prevenció per conscienciar l’alumnat de la importància d’erradicar qualsevol tipus de violència als centres educatius. Des de fa un temps sóc voluntària de l’Asociación Nace, que lluita contra l’assetjament escolar i proposa per la implantació als centres educatius del mètode de la Tutoria entre Iguals (TEI), un programa institucional que implica tota la comunitat educativa. Hi col·laboro com a assessora jurídica. La nostra feina consisteix a fer xerrades per als estudiants i formar el professorat.
 
Què ha de fer una persona que vulgui resoldre un conflicte per la via de la mediació?
Hi ha l’opció d’anar per la via privada o bé, per a les persones sense recursos econòmics, es pot sol·licitar al Centre de Mediació de la Generalitat l’adjudicació d’un mediador d’ofici. També em trobo que alguns casos em venen derivats directament des del jutjat perquè es vol implementar la mediació com una eina alternativa per modernitzar la justícia i deixar de judicialitzar tots els processos. La mediació és menys costosa en temps i en diners.

Deixa un comentari