Adif encarrega a una empresa externa un estudi sobre les ofertes més baixes per fer el soterrament de l’R2

Dos dels quatre grups que opten a la licitació de les obres han presentat una oferta econòmica considerada temerària

Les obres de soterrament tindran una durada prevista de set anys
Berta Barcons

Adif vol plenes garanties abans d’adjudicar les obres del projecte del soterrament de l’R2 per evitar que el pressupost es quedi curt, i per això ha encarregat a un expert independent, l’enginyeria Geocontrol, l’anàlisi i la valoració de les ofertes econòmiques declarades en baixa temerària. De les quatre Unió d’Empreses Temporals (UTEs) que opten a concurs dues han presentat una proposta que fa dubtar de la viabilitat de les obres d’acord amb les condicions plantejades al contracte. Generalment, les ofertes considerades temeràries solen ser les que proposen un import econòmic inferior als límits establerts als plecs respecte al pressupost base de licitació.

Les ofertes considerades temeràries solen ser les que proposen un import econòmic inferior als límits establerts als plecs respecte al pressupost base de licitació

El soterrament de l’R2 –sense precedents pel volum d’inversió, la seva diversitat d’actuacions i la complexitat tècnica i constructiva–, va sortir a licitació per un import de 621 milions d’euros i hi concorren les UTEs integrades per Comsa-FCC-Ferrovial, Dragados-Tecsa-ACSA- San José, OHLA-Sacyr-Acciona-Rubau i Vies i Construccions-Copisa-Azvi i Enginyeria i Serveis. En l’apartat tècnic, la UTE formada per Comsa, FCC i Ferrovial ha estat la que ha obtingut la puntuació més gran.

Geocontrol, l’empresa a la qual Adif ha demanat suport per valorar les ofertes en qüestió, compta amb un coneixement tècnic profund en projectes i construcció i és l’enginyeria que va redactar el projecte montcadenc, cosa que la fa coneixedora de les seves particularitats tècniques, els procediments constructius considerats i els mitjans humans i materials necessaris per complir els terminis derivats del pla d’obra. La seva anàlisi servirà de suport i completarà l’estudi que estan fent els equips tècnics d’Adif.

En l’apartat tècnic, la UTE formada per Comsa, FCC i Ferrovial ha estat la que ha obtingut la puntuació més gran.

Després d’obtenir-se la puntuació final –d’acord amb les valoracions tècnica i econòmica–, la Mesa de Contractació proposarà un ordre de classificació de les UTEs i el Consell d’Administració d’Adif adjudicarà l’obra del soterrament que també inclou i la nova estació de l’R2 al municipi, atenent l’ordre classificatori basat en la millor relació qualitat-preu.

Deixa un comentari