Aprovada una ordenança per prevenir i controlar les plagues de mosquits, especialment del tigre

La norma preveu que es pugui sancionar el fet de tenir aigües estancades a espais privats

Un operari, aplicant el nou tractament contra les larves de mosquits al sistema de clavegueram
Pilar Abián
Aquest mes comença el tractament que l'Ajuntament fa als embornals per prevenir les plagues de mosquit

Evitar la proliferació de mosquits detectada en els darrers anys a Montcada i Reixac, sobretot de l’espècie Aedes albopictus, el mosquit tigre –que va aparèixer a Catalunya per primer cop al 2004–, ha motivat l’Ajuntament a redactar una ordenança municipal específica per es­tablir les mesures necessàries de control de les poblacions d’insectes. L’objectiu d’aquesta norma, que s’ha aprovat en el ple de juny amb el vot a favor de tots els grups excepte la CUP, és mi­nimitzar els efectes negatius que aquests mosquits puguin ocasionar a la població.

L’ordenança pretén aportar a la ciutadania la informació, les solucions i els consells necessaris per evitar la presència o extensió de les espècies i dotar l’Ajuntament de les eines necessàries per fer complir les mesures oportunes en aquells espais que puguin contenir aigües estancades. Per això, detalla les obli­gacions de les persones pro­pietàries de béns o objectes susceptibles de crear condicions de proliferació del mosquit tigre o d’altres espècies i, per poder actuar amb més autoritat, s’incorporaria un procediment san­­­cionador que tipifica les infraccions com a lleus, greus o molt greus, en funció del risc per a la salut que suposin els seus comportaments. “No és una ordenança amb vocació recaptatòria, ja que les sancions oscil·len entre els 200 i els 600 euros; del que es tracta és fer una tasca sensibilititzadora i pedagògica”, va indicar al Ple la regidora de Salut Pública, Mar Sempere (Círculo Montcada).

En nom del PSC, el grup majoritari a l’oposició, Juan Parra va valorar positivament la norma tot i trobar a faltar la participació de les entitats en la seva elaboració. Eva García (PP), per la seva banda, va qüestionar el fet que hagin de passar 5 anys entre una sanció i l’altra en cas de reincidència, puntualització que Sempere es va mostrar oberta a recollir. El portaveu de la CUP, Gonzalo Garcia, va argumentar el vot en contra pel fet que no veu viable que l’Ajuntament controli l’estancament d’aigües a finques privades. La regidora de Salut va respondre que hi ha mecanismes per fer-ho, en cas de denúncia, tot i reconèixer que si la propietat es nega, cal una ordre judicial.

 

Evitar riscos

La prevenció és el millor mètode per al control del mosquit. El més important i efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves aquàtiques de l’insecte i eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer. Tots aquells objectes i contenidors en què es pugui acumular aigua s’han de buidar i posar sota cobert i aquells que siguin fixes, s’hauran de revisar almenys dos cops per setmana i eliminar-hi qualsevol cúmul d’aigua. En el cas de les basses o piscines, cal actuar de forma que l’aigua que continguin no esdevingui un focus de cria de mosquits. Hi ha llocs dels quals s’ha de tenir especial cura, com els centres educatius, on s’han de buidar els elements de joc. Als cementiris, tots els recipients contenidors de flors o objectes ornamentals hauran d’impedir l’acumulació d’aigua lliure. Altres espais susceptibles d’atenció especial són els horts, solars, finques en desús, centres de jardineria i determinades activitats comer­cials i industrials.

 

Tractament

La Regidoria de Salut Pública tornarà a efectuar el tractament d’espais públics i centres educatius on pot proliferar el mosquit tigre aquest estiu. És el segon cop que es fa servir aquest dispositiu, respectuós amb el medi ambient, i que preveu eliminar les larves del mosquit tigre i de l’autòcton sense afectar altres elements naturals. El tractament s’aplicarà des d’ara i fins al setembre, per tal d’eliminar o minimitzar la presència de mosquits als centres escolars i a espais de la via pública durant els mesos de màxima activitat reproductiva.

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari