Augmenten les sancions per l’abocament de residus al municipi

El Ple ratificarà aquest dijous l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal per promoure i garantir la convivència ciutadana

L’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal per promoure i garantir la convivència ciutadana és un dels punts inclosos a l’ordre del dia del Ple de gener que es farà aquest dijous (Casa de la Vila, 18.30h). La tramitació del canvi de la norma es va aprovar inicialment el passat mes d’octubre amb l’objectiu d’actualitzar a l’alça les sancions per abocaments de residus.

A partir d’ara, les multes per abocar deixalles a qualsevol punt del municipi oscil·laran entre els 150 i els 3.000 euros en funció de la gravetat de la infracció segons es consideri lleu, greu o molt greu. En la categoria de lleu –amb sancions de 150 a 750 euros– s’inclouran accions com llençar papers o burilles de cigarretes a terra; abandonar deixalles en espais públics i privats; fer un ús inadequat dels contenidors i no recollir els excrements dels animals de companyia, entre d’altres. Com a infraccions greus –amb multes d’entre 751 i 1.500 euros– es tipifica el fet de dipositar residus als contenidors que puguin causar avaries en el sistema mecànic dels vehicles que s’encarreguen de la recollida de deixalles; separar i classificar residus a la via pública o al voltant dels contenidors, i abocar residus líquids a la via pública o espais oberts. Es consideraran molt greus –amb sancions des de 1.501 a 3.001 euros– la reincidència en la comissió d’infraccions greus i l’abocament de qualsevol residu especial o perillós o susceptible de produir danys a l’espai públic o a les persones.

L’ordenança també inclou l’assumpció de responsabilitats per part de les persones que condueixin o siguin propietàries del vehicle que intervingui en la comissió d’abocaments.

Infraccions de caràcter general

A banda d’actualitzar articles referits al tractament de residus, els canvis introduïts a l’ordenança municipal per promoure i garantir la convivència ciutadana també afecten la tipificació d’infraccions amb caràcter general. Es consideren faltes lleus –amb multes de 90 a 120 euros– danyar arbres, plantes o parterres; banyar-se o pescar als rius, rieres o recs que hi ha al municipi; alimentar porcs senglars o qualsevol mamífer en estat salvatge; escopir o fer necessitats fisiològiques a la via pública; enganxar publicitat comercial a façanes o elements de mobiliari urbà, i penjar pancartes sense autorització, entre d’altres. Com a infraccions greus –sancionables entre 121 i 300 euros– s’inclouen les pintades i grafitis sense autorització; la utilització de l’espai públic amb ús privatiu o l’ocupació de la via pública amb afectació a la circulació. Finalment, com a faltes molt greus –amb multes d’entre 301 i 600 euros– es consideraran caçar o matar ocells o altres animals protegits; talar arbres; cremar papereres o contenidors i encendre foc o fer activitats pirotècniques sense autorització.

Les pintades i grafitis sense autorització es consideren faltes greus sancionables amb multes d’entre 121 i 300 euros
Arxiu/ Sílvia Alquézar

El Ple de gener es podrà seguir en directe a través de laveu.cat i montcada.cat.

Deixa un comentari