Canvi del planejament urbanístic per aconseguir augmentar el parc d’habitatges de protecció oficial

El govern porta la mesura a l’aprovació del Ple de novembre que es farà aquest dijous

Incrementar el nombre de pisos de protecció oficial (HPO) per facilitar l’accés a l’habitatge a un preu ajustat és l’objectiu del punt que el govern municipal –ECP i ERC– portarà a l’aprovació del Ple aquest dijous (Casa de la Vila, 18.30h). Concretament la proposta de l’executiu passa per modificar el Pla General Metropolità (PGM) en sòl urbà consolidat qualificat com a densificació urbana semi intensiva (clau 13b) perquè les promocions amb un sostre urbanístic superior als 800m2 estiguin obligades a reservar el 30% del sostre residencial a HPO. Mentre es tramita el canvi de planejament, durant dos anys quedarà suspès l’atorgament de llicències d’aquestes característiques. Els solars amb clau 13b es troben concentrats als barris de Can Sant Joan, Montcada, la Font Pudenta, Mas Rampinyo i Mas Duran.

Propostes a debatre

Altres punts que es tractaran al Ple de novembre són la modificació puntual del PGM i el text refós del Pla de Millora Urbana de la Zona 15 de Terra Nostra, les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a les entitats cara al 2023, el Pla Local en promoció de la salut d’infants i joves i el trasllat de Montcada Comunicació a un local ubicat al carrer Major. En l’apartat de mocions, el grup de Cs –amb tres regidors a l’oposició– proposarà al plenari la integració de l’Ajuntament i de la Policia Local al Sistema de Seguiment Integral VioGén promogut pel Ministeri de l’Interior per combatre la violència masclista.

La sessió plenària es podrà seguir en directe a través de laveu.cat i montcada.cat

Deixa un comentari