Designades per sorteig les 270 persones que hauran d’estar a les meses electorals

Aquest dilluns s’ha fet un ple extraordinari per avalar el procediment

La sessió extraordinària s'ha fet a la sala de la Junta de Govern
Premsa Ajuntament

Aquest matí s’ha fet una sessió plenària extraordinària per dur a terme el sorteig per designar els presidents i vocals de les meses electorals que es constituiran amb motiu dels comicis europeus que es faran el 25 de maig i als quals 24.770 montcadencs estan cridats a les urnes. Un total de 270 persones –entre titulars i suplents- han estat escollides per formar part de les meses. El sorteig s'ha fet per mitjans informàtics, a través d’un sistema aleatori entre els electors majors de 18 anys i menors de 65.

Les persones que hagin estat designades per formar part de les meses han d’assistir obligatòriament a la cita. Només aquells que tinguin causa justificada documentalment que els impedeixi assistir-hi, podran presentar al·legacions davant la Junta Electoral de Zona de Sabadell en el termini de 7 dies, a comptar des de la notificació del nomenament.

Les meses electorals estaran distribuïdes als col·legis habituals: Can Tauler, Auditori Municipal, AV Font Pudenta, Escola Turó, AV La Ribera, Institut La Ribera, Escola Reixac, Escola Elvira Cuyàs, Institut Montserrat Miró, Escola Mitja Costa, Escola El Viver, Escola Mas Rampinyo i Centre Cívic Can Cuiàs.

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari