Designades per sorteig les persones que actuaran com a presidents i vocals als propers comicis

El nomenament s’ha fet aquest dilluns en el decurs d’un Ple extraordinari

L’Ajuntament ha celebrat aquest dilluns un Ple extraordinari per designar les persones, titulars i suplents, que actuaran com a presidents i vocals de les meses electorals el proper 20 de desembre a les eleccions al Congrés dels diputats. El sorteig s’ha fet per mitjà informàtic amb un sistema aleatori entre els electors d’entre 18 i 65 anys. Les persones designades per formar part de les meses han d’assistir obligatòriament a la cita. Només aquells que tinguin causa justificada documentalment per absentar-s’hi, podran presentar al·legacions davant la Junta Electoral de Zona de Sabadell en el termini de 7 dies, a comptar des de la notificació del nomenament.

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari