El consistori aprova prorrogar un cop més els terminis d’inici i final d’obres

Les mesures de flexibilització pretenen facilitar als promotors la realització dels seus projectes

El govern local ha prorrogat per un any més les mesures excepcionals per flexibilitzar els terminis de les llicències urbanístiques d’edificació, amb l’objectiu de donar facilitats als promotors a l’hora d’iniciar o acabar les obres, davant l’actual context econòmic. L’acord, aprovat al Ple de febrer, es va prendre per primer cop al 2009 i s’ha anat renovant en tres ocasions, fins a l’actualitat. Així, el govern torna a ampliar el termini per iniciar les obres dels 12 mesos actuals a 36, i el termini per enllestir-les, de 36 mesos a 60 (cinc anys), amb pròrrogues incloses.

La mesura tindrà una vigència d’un any, prorrogable en funció de la conjuntura econòmica, i s’aplicarà tant a les noves llicències com a les sol·licitades amb anterioritat a l’aprovació d’aquesta resolució, que no hagin caducat. Els promotors hauran de justificar els terminis sol·licitats per a les llicències urbanístiques i les seves pròrrogues, que s’aplicaran en funció de l’informe corresponent dels serveis tècnics municipals. “La crisi està afectant molt el sector de la construcció i això, a nivell local, es tradueix sovint en la impossibilitat dels promotors de complir els terminis previstos en les llicències urbanístiques”, ha indicat el president de l’Àrea de Política Territorial, Juan Parra (PSC).

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari