El consistori fa un pla per reduir el consum elèctric i les emissions contaminants

La inversió és de 250.000 euros i en permetrà una reducció de 12.600 anuals

El consistori farà una inversió de 258.000 euros, finançada en part amb les subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) que atorga la Generalitat, per tal de renovar l’enllumenat públic als sectors de Mas Duran, Can Pomada, Can Cuiàs, Can Sant Joan i a la zona 21 de Terra Nostra –132.245 euros– així com dels principals accessos del municipi, situats a l’avinguda de la Ribera, Carretera Vella, passeig Sant Jordi i els carrers Bifurcació i Jaume I –125.763 euros. El projecte, dividit en dues fases, pretén substituir 553 lluminàries actuals per sistemes electrònics que comportaran un estalvi econòmic en el consum així com beneficis en l’entorn. Si a hores d’ara el consum per lluminària és de 18 voltis per unitat, es passarà a 2. Aquests sistema, a més, estabilitza l’increment de tensió de la xarxa elèctrica, fet que actualment suposa un increment del consum d’un 30%.

L’aplicació d’aquests plans possibilita un estalvi d’uns 92.000 euros per any, als quals caldrà afegir uns 12.600 més quan s’hagi completat la renovació de les lluminàries. A més de l’estalvi en el consum elèctric, el projecte, segons l’Ajuntament, garanteix el compliment del Pla de prevenció de la contaminació lumínica, amb una reducció prevista de 29 tones anuals en les emissions de diòxid de carboni i de 10 tones en el consum de petroli.

L’actuació forma part del programa d’estalvi energètic que el consistori va engegar al 1996 i que s’ha anat desenvolupant en diferents fases que han inclòs, entre d’altres, l’adequació de l’enllumenat a la normativa, el condicionament dels edificis municipals i la prevenció de la contaminació lumínica. “Culminen un procés iniciat fa 15 anys per adequar les instal·lacions a la normativa i per aconseguir un estalvi econòmic, major eficiència energètica i, per tant, també menys emissions contaminants”, ha manifestat el president de l’Àrea de Política Territorial, Juan Parra (PSC).

Des del 1996 s’han executat diversos plans d’actuació amb una inversió total de prop de 900.000 euros: Pla d’estalvi energètic a l’enllumenat públic, en sis fases des de 1996 a 2002 (296.185,04 euros); Pla d’adequació a la normativa de l’enllumenat públic, en cinc fases des de 1998 a 2002 (199.020,43 euros); Pla d’estalvi energètic als edificis municipals, en vuit fases des de 2005 a 2009 (117.299,2 euros); i Pla de prevenció de la contaminació lumínica i estalvi energètic a l’enllumenat públic, en cinc fases des de 2005 a 2009 (286.136,26 euros).

Seccions:

Deixa un comentari