El dipòsit de ferralles haurà de tancar en un màxim de 60 dies

La Generalitat a petició de l’Ajuntament ha desestimat totes les al·legacions de l’empresa

L’empresa TRAYMAS haurà de cessar totalment l’activitat de gestió de residus que venia realitzant al carrer Bifurcació del barri de Can Sant Joan i desmuntar la instal·lació en un termini màxim de 60 dies. La Generalitat ha desestimat totes les al·legacions presentades per l’empresa a la proposta de resolució de la Ponència Ambiental de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge, per la qual li denegava l’autorització ambiental.

L’informe contrari a l’activitat del dipòsit que l’Ajuntament va presentar a la Generalitat ha estat un dels factors clau per aconseguir la denegació de l’autorització ambiental. Aquest informe conclou que l’activitat només podria garantir els límits d’emissió sonora si les operacions de càrrega, descàrrega, manipulació, tria i emmagatzematge es realitzessin dins una nau tancada, a més de disposar d’espai suficient a l’interior de la parcel·la perquè els vehicles que aporten el material no hagin d’esperar a la via pública.

La proximitat dels habitatges a la instal·lació, amb les consegüents molèsties per sorolls, immissió de partícules i impacte visual, ha estat un altre argument de pes per considerar inadequat l’emplaçament de la ferralleria.

L’alcalde, César Arrizabalaga, ha celebrat aquesta resolució definitiva. “La decisió no podia ser una altra que la denegació de l’autorització ambiental, perquè era evident la incompatibilitat de l’activitat de la ferralleria amb la convivència en un entorn urbà”. L’edil ha reiterat l’agraïment del consistori a la col·laboració de les entitats i veïns i veïnes de Can Sant Joan. “El treball conjunt ha estat decisiu per aconseguir el tancament de la ferralleria”, ha afirmat.

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari