El govern municipal adopta un seguit de mesures fiscals en suport a l’economia local

Entre les accions aprovades hi ha l’ajornament del pagament de les taxes de guals, de terrasses o dels mercats ambulants

L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha activat un primer bloc de mesures fiscals per donar resposta a la situació generada pel coronavirus (COVID-19) i contribuir a pal·liar els perjudicis sobre l’economia que està generant aquesta crisi. Les primeres mesures aprovades pel govern de coalició –ECP i ERC– són les següents:

 

-Devolució de la part proporcional de la taxa de mercats a qui hagi abonat la taxa, i per a qui no l’hagi abonat, s’emetrà una nova amb els dies descomptats. El període voluntari de pagament s’amplia fins el 30 de juny de 2020.

-Els rebuts de la taxes de terrasses s’emetran ja amb la reducció per a tots aquells establiments que s’han vist afectats per les mesures de l’estat d’alarma. Aquesta reducció serà proporcional als dies tancats per les mesures de l’estat d’alarma.

-Es descomptarà la part proporcional del cànon que paguen a l'Ajuntament els concessionaris dels bars dels equipaments afectats pel decret de mesures de l’estat d’alarma declarat pel Govern.

-Facilitar el fraccionament dels deutes tributaris (taxa de mercats ambulants i taxa de terrasses) prèvia sol·licitud, sense interessos ni recàrrecs pel que fa als imports que per aquests conceptes es generin durant l’any 2020. Aquesta mesura serà aplicada pels tributs gestionats per l’Ajuntament.

-Suspensió de presentació d'autoliquidacions i de pagament de tributs que s'hagin de fer presencialment fins que quedi sense efecte l'estat de alarma establert pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la situació de crisis sanitària provocada por el COVID-19, i al seu cas, la seva pròrroga.

-Els terminis voluntaris de pagament de la taxa de guals s'amplia i finalitzarà el 30 de juny de 2020, i els rebuts domiciliats es carregaran el 2 de juny de 2020.

-Es paralitzen tots els tràmits administratius, segons el Reial Decret 463/2020, i s’han d’entendre també paralitzats els tràmits de procediments tributaris durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, si s’escau, de les pròrrogues que s’adoptessin.

-S’anul·la la zona taronja d'estacionament durant el període d’estat d’alarma, per tant, no hi haurà sancions.

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari