El nou passeig sobre la C-17 disposarà de tres àrees d’estada i zones verdes

La Generalitat posa en marxa la part que li correspon dels treballs d’urbanització

Les obres d’urbanització del passeig sobre la C-17, resultant del soterrament de la carretera al seu pas per Mas Rampinyo i el Pla d’en Coll, ja estan en marxa. De la primera part se’n fa càrrec l’empresa pública Gisa –ha adjudicat l’actuació a l’empresa Moix– i es calcula que es farà en dos mesos. Aquesta fase consisteix en la urbanització de les zones verdes, tasca que inclou el moviment de terres, la col·locació de vorada i de paviment de sauló, la instal·lació de les xarxes de sanejament i l’enllumenat públic així com la instal·lació del mobiliari urbà.

 

Totes les zones de pas es pavimentaran amb peces prefabricades de formigó de forma rectangular, col·locades sobre llit de sorra, a excepció d’una petita àrea d’estada, en què la transició entre el paviment tou i el ferm de peces de formigó es resoldrà amb llambordins. A l’eix del passeig es col·locarà una línia de fanals. El projecte també inclou la instal·lació del mobiliari urbà: bancs i cadires, papereres i fonts. Al llarg del tram s’hi habilitaran tres zones d’estada.

 

L’àmbit de l’actuació comprèn 3.761 m2 i inclou dues zones: la llosa compresa entre el carrer Lleida i la plaça Espanya (235 m2) i la que hi ha compresa entre la plaça Espanya i la rotonda del carrer Castelló (3.526 m2). De la segona fase del projecte es farà càrrec l’Ajuntament. La licitació del projecte es va aprovar el 21 de desembre i els treballs començaran tot just finalitzin els treballs actuals. La part municipal consisteix a pavimentar el passeig. El Ple de setembre va donar el vistiplau a l’actuació, que tindrà un preu de sortida proper als 400.000 euros.

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari