El Ple passa a aprovació els pressupostos definitius de l’Ajuntament per al 2012

L’expedient que presenta el govern local puja a prop de 37 milions d’euros

L’aprovació definitiva dels pressupostos de l’Ajuntament per al 2012 centra el Ple de febrer que se celebra aquest dijous, dia 23, a partir de les 19.30h. L’expedient introdueix una modificació respecte els comptes aprovats al desembre, que implica l’admissió parcial de les al·legacions referents a una expropiació promoguda per la societat Tort, que demanava al consistori incloure en els comptes municipals d’aquest exercici les partides corresponents per assumir-la. El Jurat d’Expropiació i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya van fixar un justipreu que pujava a prop de 4,5 milions d’euros però, en base a diversos informes jurídics, el consistori ha pres la decisió de reconèixer un import de 2,8 milions, incloent a la partida un advertiment cautelar, ja que el procés es troba pendent de la resolució d’un recurs de cassació presentat davant del Tribunal Suprem. El projecte de pressuposts que es passa a aprovació aquest dijous puja a un total de 36.980.937 milions d’euros.

Pel que fa a altres punts de l’ordre del dia, el Ple aprova les dades del padró d’habitants, a data 1 de gener de 2012, que indiquen que a Montcada i Reixac n’hi ha 34.734. També es donarà el vistiplau a la pròrroga de les mesures excepcionals per flexibilitzar els terminis de les llicències urbanístiques d’edificació i l’adscripció a l’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) de l’estadi de futbol de la Ferreria.

Les mocions també ocuparan bona part del debat. El PSC i ICV-EUiA defensaran un text en contra de la reforma laboral aprovada pel govern central, a instàncies de les seccions de CCOO i UGT a l’Ajuntament. El PPC defensarà una moció sobre la lliure elecció de centre educatiu, per tal que la Generalitat consideri tot el territori de Montcada i Reixac zona única d’inscripció escolar. La coalició d’esquerres presentarà un altre text sobre els drets de les dones, coincidint amb la commemoració del 8 de març. La moció parteix del punt de que la crisi econòmica està vulnerant encara amés els drets de les dones i exigeix a l’Estat espanyol que no es modifiqui la llei d’avortament ni es retallin drets laborals, la retirada de la moratòria de la llei de la dependència i de la reforma de la Renda Mínima d’Inserció, així com les retallades en salut i educació, que es recuperi el programa de seguretat contra la violència masclista de la Generalitat i reafirmar la voluntat de l’Ajuntament de continuar impulsant polítiques d’equitat de gènere.

Deixa un comentari