Notícia complementària

El projecte, aprovat pel Consell de Ministres