Els arguments del veïnat per protegir el Rec Comtal davant del Pla de sequera

L’AV Can Sant Joan considera que perdre la sèquia tindria un impacte social, cultural, econòmic i mediambiental per al municipi

El Rec Comtal, en el tram de la Casa de la Mina
AMB

Aprofitar l’aigua del Rec Comtal per abastir Barcelona i la regió metropolitana en l’actual context de crisi climàtica és una proposta encertada, sempre i quan es garanteixi un mínim cabal vital per conservar la flora i la fauna que hi ha al voltant del canal al seu pas per Montcada i Reixac així com a l’hort de la Ponderosa, a Vallbona. Això és el que opina l’AV Can Sant Joan en resposta a l’anunci fet per la Generalitat, que preveu canalitzar l’aqüífer des del la confluència entre el Besòs i el Ripoll i transportar les seves aigües a través d’una canonada feta a la mateixa llera fins a la planta potabilitzadora de la Trinitat Vella. Aquesta és una de les actuacions prevista en el marc d’un pla que inclou també captar aigües superficials del Besòs per utilitzar-les per al consum humà, un cop tractades amb sistemes d’ultrafiltració i osmosis inversa. Ambdues mesures, que es preveu entrin en funcionament a final d’any o principi del 2024, costaran al voltant de 25 milions d’euros que avançarà l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

L’impacte que el Pla de la Generalitat per fer front a la sequera persistent podria tenir en el Rec Comtal preocupa tant l’Ajuntament com l’AV Can Sant Joan. L’entitat veïnal considera que la possibilitat que l’aigua deixa de passar pel mil·lenàri canal que passa per la ciutat –en bona part per subsòl, però visible a la Casa de la Mina i entre el carrer Carril i Vallbona– significaria un perjudici per al patrimoni local. “Perdre aquesta sèquia tindria repercussions a nivell social, cultural, econòmic i medioambiental, especialment per al nostre barri, marcat per uns indicadors de vulnerabilitat altíssim”, considera la junta de l’AV.

Perdre aquesta sèquia tindria repercussions a nivell social, cultural, econòmic i medioambiental, especialment per al nostre barri

AV Can Sant Joan

L’entitat veïnal, amb altres col·lectius i administracions, va ser la que fa uns anys va impulsar el projecte comunitari ‘El Rec es mou!’, destinat a recuperar i dignificar el canal com un motor de cohesió i inclusió social. Precisament ahir una trentena d’alumnes de la Facultat d’Educació Social de la UB van participar ahir en una activitat organitzada per l’AV i la Perifèrica al voltant del canal mil·lenari. “Vam parlar sobre desigualtats, drets culturals i com el patrimoni cultural construeix cohesió, inclusió i empoderament comunitari”, ha explicat un dels representants de l’entitat veïnal, Antonio Alcántara.

Alumnes de la Facultat d’Educació Social de la UA van participar ahir en una activitat organitzada per l’AV i la Perifèria al voltant del canal mil·lenari AV Can Sant Joan

D’altra banda, l’AV Can Sant Joan no dubta de la qualitat de l’aigua del Rec per a ús humà, però sí de la del Besòs, especialment després dels episodis de contaminació que han afectat el curs fluvial provocats pels abocaments d’indústries. “No veiem que l’aigua es pugui depurar prou com per garantir la seva potabilitat”, manifesta l’entitat en el seu comunicat.

L’AV tampoc no veu raonable que en l’actual context es permeti la pèrdua d’aigua potabilitzada per problemes en la xarxa de canalització com els que s’han denunciat reiteradament a Badalona i també critica que, en plena sequera, la Generalitat i l’ACA hagin autoritzat la cimentera Holcim a mantenir la seva activitat per a la qual requereix un elevat consum d’aigua, tot assenyalant que el pou que té la indústria hauria de ser d’utilitat pública.

Deixa un comentari