Entra en vigor la nova ordenança que regula els abocaments il·legals, amb multes entre els 150 i els 3.000 euros

L’Ajuntament continua amb el procés d’expropiació d’habitatges que amenacen ruïna per garantir la seguretat dels residents

La nova norma incrementa considerablement l’import de les multes per aquestes accions
La Veu

L’Ajuntament ha aprovat definitivament al Ple ordinari de gener, celebrat aquest dijous, l’ordenança municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic en matèria d’abocament de residus, actualitzant-ne el règim d’infraccions i sancions. A l’octubre passat, aquestes modificacions a la norma es van aprovar inicialment. “Amb aquests canvis diferenciem la regulació de les sancions en matèria de residus de la resta de conceptes de l’ordenança i actualitzem els imports de les sancions, que estaven desfasats”, va explicar el regidor de Serveis Municipals i Espai Públic, Juan Carlos de la Torre (ECP).

Amb aquests canvis diferenciem la regulació de les sancions en matèria de residus de la resta de conceptes de l’ordenança i actualitzem els imports de les sancions, que estaven desfasats

Juan Carlos de la Torre, regidor de Serveis Municipals i Espai Públic

A partir d’ara, les  multes per aquestes accions oscil·laran entre els 150 i els 750 euros, en el cas de les infraccions lleus; entre 751 i 1.500 euros, en el cas de les greus; i entre 1.501 i 3.001 euros, en el cas de les molt greus.

Expropiació d’infrahabitatges

En el marc del procés d’expropiació d’habitatges del municipi que no reuneixen les mínimes condicions d’habilitat, el Ple de gener va aprovar l’expropiació de dues finques, als carrers Novell i Diagonal de la Muntanyeta de Can Sant Joan, situats dins d’una mateixa parcel·la d’autoconstrucció, amb expedient de ruïna. Al novembre passat, el Ple va aprovar els processos d’expropiació d’altres dues finques situades en aquesta mateixa parcel·la de la Muntanyeta de Cant Sant Joan.

El dos habitatges afectats es troben a la Muntanyeta de Can Sant Joan
Premsa Ajuntament

‘A Montcada i Reixac tenim localitzades diverses situacions d’infrahabitatge que ens obliguen a actuar per evitar que passi una desgràcia com malauradament ha passat en  municipis propers’, va indicar el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez (ERC).

A Montcada i Reixac tenim localitzades diverses situacions d’infrahabitatge que ens obliguen a actuar per evitar que passi una desgràcia com malauradament ha passat en  municipis propers

Jordi Sánchez, president de l’Àrea Territorial

La propietat d’aquests terrenys no té mitjans per afrontar cap intervenció de millora i per aquest motiu, el consistori ha acordat amb ella una solució que inclogui el reallotjament dels residents. El planejament vigent en aquest sector de Can Sant Joan qualifica els terrenys com a zona verda, per tant, un cop finalitzat el procés d’expropiació, reallotjament i enderroc dels habitatges, aquest espai esdevindrà un parc públic.

Altres punts

En el primer Ple del 2023, també es va posar en coneixement dels grups municipals de la dimissió d’Oriol Serratusell, que va presentar el 4 de gener la renúncia a l’acta de regidor per la cessió a un treballador de l’Ajuntament d’un vehicle del qual va fer presumptament un ús indegut. L’alcaldessa, Laura Campos, va informar que, a partir d’ara, es posarà en marxa el procés per a la seva substitució. En el torn de parlaments, només hi va intervenir Cs, tot reconeixent “la honestitat que ha tingut per dimitir. El trobarem a faltar”, va dir la regidoria Angelina del Pino.

Torn de precs i preguntes

Els grups municipals de Cs i PSC van fer arribar diverses qüestions al govern sobre temes relacionats sobretot amb instal·lacions esportives com la reparació de la calefacció de la Zona Esportiva Centre, que entrarà en funcionament el proper dilluns, i la substutició del marcador del pavelló Miquel Poblet, que es preveu que es faci el pròxim mes de febrer.

La ciutadania també va fer alguns precs i preguntes, com ara la preocupació d’un grup de veïns de Mas Rampinyo davant les molèsties de soroll i convivència que provoquen diversos locals d’oci al barri i les reinvindicacions del personal de les Escoles Bressol Municipals –que es van concentrar davant la Casa de la Vila– per millorar les seves condicions econòmiques.

Les treballadores de les EBM de Can Casamada, Camí del Bosc i Mitja Costa es van concentrar davant la Casa de la Vila per demanar millores econòmiques
Berta Barcons
Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari