‘Hem de cuidar la nostra xarxa industrial, basada en la petita i mitjana empresa’

El regidor, del grup d’ERC, és el responsable de Promoció Econòmica i Ocupació, Mobilitat i Contractació i Compres

Jaume Teixidó, davant de la seu de Promoció Econòmica i Ocupació, departament que cal dotar d’una plantilla estable per al seu bon funcionament
Pilar Abián

Jaume Teixidó (ERC), de 56 anys, és regidor des del passat mes d’octubre, quan va entrar a l’Ajuntament per cobrir la trista pèrdua de la seva companya de grup Montse Ribera. Aquest fet va provocar una reestructuració interna en el si del govern arran de la qual Teixidó va assumir les regidories de Promoció Econòmica i Ocupació, Mobilitat i Contractació i Compres. Tot just el 20 de febrer, l’edil va presentar un dels projectes novedosos del mandat, el Pla Estratègic de Promoció Econòmica i d’Ocupació.

Quin és l’objectiu del document?
És un full de ruta per implementar actuacions i programes encaminats a millorar la coordinació en la integració de les polítiques econòmiques, ocupacionals i socials del municipi i acompanyar les empreses i les persones durant el procés d’adaptació als canvis que s’estan produint en l’àmbit laboral.
Montcada i Reixac té un gran potencial industrial. Quantes empreses hi ha al territori?
Segons dades del 2019, n’hi ha més de 1.300, majoritàriament dels sectors del comerç, la indústria i la construcció. Tenim 11 polígons i som un dels municipis de la comarca amb més pes econòmic quant a teixit industrial.
Alguns polígons estan envellits. Qui els ha de modernitzar?
No podem parlar de polígons envellits, tots van evolucionant dintre de les seves possibilitats i mantenen un estat d’ús i de serveis més que acceptable, tot i ser millorables. Cal remarcar, per posar un exemple, que tots els polígons –excepte l’Hermes– tenen connexió amb fibra òptica. Pel que fa al manteniment, se n’ocupen les diferents Juntes de Conservació, que comparteixen els costos amb l’Ajuntament.
Quin tipus d’empresa voldria atraure l’Ajuntament?
Hem de mantenir i cuidar l’estructura actual, basada en la petita i mitjana empresa, que és la que ocupa la major part de la força laboral del municipi. I també vetllar per mantenir i millorar la qualitat dels nostres polígons, perquè siguin competitius.
En els últims mesos hi ha empreses que afronten expedients de regulació i d’altres, amenacen de tancament. Què es pot fer des de l’Ajuntament?
A part d’estar al costat dels treballadors, estem fent pressió davant les institucions supramunicipals perquè negociïn la supressió dels ERO i facin prevenció de nous casos. Com a Ajuntament, també estem adherits al Pacte per la Reindustrialització del Vallès.
Quina és la funció del departament de Promoció i Ocupació? Compta amb prou recursos?
Implementem les polítiques públiques que afavoreixen la diversificació i el foment de l’activitat econòmica amb participació d’entitats públiques i privades. La pràctica totalitat del personal treballa per projectes que es concedeixen mitjançant subvencions de la Generalitat i la Diputació. Això fa que no hi hagi una plantilla estable i els programes i l’atenció al públic se’n resenteixen molt. Òbviament, necessitem consolidar-la, però la situació econòmica i la legislació actual no ens ho faciliten.
Com a responsable de Mobilitat, què n’opina de l’accessibilitat als polígons? Es pot millorar?
Encara que es pot accedir a la major part dels polígons en tren i bus –al de Can Cuiàs, també en metro–, és difícil trencar la tendència de l’ús majoritari del vehicle privat. No obstant això, hem de millorar la vialitat per facilitar l’accés a peu, en bicicleta o en altres transports sostenibles.
Quant a la millora de la mobilitat, quins objectius s’han fixat per a aquest mandat?
D’entrada, potenciar la xarxa de vianants amb l’eixamplament de les voreres i desenvolupar els camins escolars. També tenim la intenció de crear el Consell de la Mobilitat per canalitzar la participació ciutadana en aquest àmbit.
Hi ha la voluntat de potenciar o ampliar la xarxa de carril bici?
Estem disposats a tot el que representi una millora. El carril bici possiblement haurà de compartir l’ús amb els VMP –patinets, vehicles per a discapacitats, monocicles…– i els espais comuns s’hauran d’habilitar per a aquests nous mitjans de transport.
Es regularà la circulació d’aquests tipus de vehicles?
Sí. Estem pendents de l’aprovació d’una ordenança d’ús que sigui vàlida per a tota l’Àrea Metropolitana. No tindria sentit que, per exemple, a Montcada hi hagués una norma i a Ripollet, una altra de diferent.
Vostè també és responsable del departament de Contractació i Compres de l’Ajuntament, amb poca projecció pública, però necessari per al bon funcionament de l’administració.
Així és. És el que tramita i fiscalitza totes les contractacions que fa el consistori per garantir seva transparència i que s’ajustin a la llei. Les compres també es canalitzen a través d’aquest departament per racionalitzar al màxim la despesa.

Seccions:

Deixa un comentari