La generació de deixalles baixa i s’incrementa la recollida selectiva

Durant el 2011, la població de Montcada ha generat uns 378 quilos de residus per persona

Montcada i Reixac continua amb la tendència a la baixa pel que fa a la generació de residus i l’increment del reciclatge. Durant el 2011, els veïns en van produir un total de 12.923 tones –un 2,5% respecte al 2010–, el que suposa que cada habitant n’ha generat uns 378 quilos a l’any, segons les dades aportades per l’adjudicatària del servei de recollida, Fomento de Construcciones y Contratas, i la Deixalleria Municipal. D’aquest total, unes 4.300 tones corresponen a recollida selectiva. En concret, sobre la matèria orgànica, del total recollit s’han detectat 2.500 tones d’orgànica, un 1,83% més que al 2010. “La tendència és positiva però no podem baixar la guàrdia i continuar fent pedagogia sobre la necessitat de fer un bon ús dels diferents contenidors”, ha manifestat la regidora de Serveis Municipals, M. Carmen Porro (PSC).

Per fraccions. Dels contenidors de matèria orgànica (marró) es van recollir 2.536 tones; de cartró i paper (contenidor blau) 826; d’envasos (contenidor groc) 545; del vidre (verd clar) 390, i la fracció resta (contenidor verd fosc), que l’haurien de conformar únicament els residus no reciclables, continua sent la més nombrosa, amb 8.018 tones recollides durant l’any 2011. Tot i així, la xifra s’ha anat reduint en els darrers anys, i enguany s’han recollit 700 tones menys que al 2009. Aquestes dades comptabilitzen el total de residus recollits de cada tipus de contenidor, però cal tenir en compte que hi poden haver impropis, és a dir, deixalles dipositades en el contenidor inadequat. Les dades definitives, incloent les referents a la Deixalleria Municipal i a la recollida de mobles, roba i piles, les facilitarà l’Agència Catalana de Residus en els propers mesos.

Seccions:

Deixa un comentari