La Generalitat declara Parc Natural la serra de Collserola

El projecte amplia l’espai a protegir de Montcada en més de 150 hectàrees

El govern de la Generalitat ha declarat aquest dimarts, 19 d’octubre, la serra de Collserola com a Parc Natural. Els principals objectius de la declaració són conservar dels valors naturals, evitar que la pressió urbanística malmeti l’entorn i fer compatibles les activitats econòmiques i socials que s’hi desenvolupen. El nou parc natural té una extensió de 8.295 hectàrees, distribuïdes entre diversos municipis, entre ells Montcada i Reixac. La proposta amplia de 210 a 373 les hectàrees que corresponen a Montcada, ja que s’inclou el Turó.  

 

Amb la declaració del Parc Natural, finalitza un llarg procés de treball iniciat al 2002 quan el Parlament de Catalunya va instar el govern a establir mecanismes per millorar el grau de protecció de Collserola. El Departament de Medi Ambient i Habitatge va elaborar llavors un estudi de mesures addicionals de protecció de la serra de Collserola, com a primer pas per declarar Parc Natural l’espai protegit. Aquest estudi plantejava la declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola, la declaració de dues reserves naturals parcials i l’ampliació dels límits de l’espai protegit (PEIN).

 

Entre els anys 2005 i 2010, la Direcció General del Medi Natural, juntament amb el Consorci del Parc de Collserola, ha estat treballant en la proposta de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola. Després de seguir tots els tràmits administratius i d’un període d’informació pública, la proposta comporta una ampliació dels límits de l’espai protegit. La proposta que finalment s’ha aprovat és fruit d’un fruit d’un procés participatiu i d’un llarg treball de concertació entre els 9 ajuntaments implicats, el Consorci del Parc de Collserola, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i la ciutadania, que hi ha participat amb les seves aportacions.

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari