La Generalitat diu que l’ús del CDR a Lafarge no afecta les competències municipals

El consistori ha interposat un recurs en considerar que Qualitat Ambiental no l’ha informat sobre l’autorització a la cimentera

La Generalitat assegura que la introducció de residus sòlids urbans i industrials (CDR)  procedent de plantes de tractament de deixalles a Lafarge no afecta les competències de l’Ajuntament en matèria ambiental. La Direcció General de Qualitat Ambiental ha concedit el permís a la planta de Can Sant Joan per fer servir aquests materials en el procés de generació de combustible, un projecte que la cimentera ha avançat que començarà a aplicar l’any vinent, una vegada adeqüi les instal·lacions al material. L’Ajuntament ha interposat un recurs sobre l’autorització a l’empresa a fer ús d’aquest tipus de residus en considerar que la Generalitat no ha comptat amb ell en el moment de concedir el permís.

En un escrit enviat a www.laveu.cat, Qualitat Ambiental explica que la resolució incorpora un canvi “no substancial” a l’autorització ambiental del 29 d’abril de 2008, consistent en la substitució de part del combustible fòssil utilitzat (coc de petroli)  per CDR, combustible derivat de residus. Aquesta substitució, segons la Generalitat, significarà valoritzar energèticament 30.000 tones l’any, essent la capacitat total de 100.000.

 “D’acord amb els criteris interpretatius dels canvis com a substancials o no, la Ponència Ambiental  va considerar que el canvi proposat era no substancial sempre que els residus codificats com CDR siguin residus combustibles extrets d’un procés del tractament mecànic de residus i que aquests residus tinguin com a procedència alguna instal·lació específicament autoritzada per efectuar la seva preparació”, indica la Generalitat en el seu document. “No es va realitzar cap comunicació a l’Ajuntament pel tipus de modificació substancial comunicada, no s’afectaven aspectes ambientals de competència municipal, específicament sobre sorolls, i vibracions, escalfor, olors i abocaments al sistema de sanejament o al clavegueram municipal”, indica l’escrit. Fons del Departament també indiquen que fins a la data no es té constància del recurs interposat pel consistori.

Seccions:

Deixa un comentari