La Generalitat redactarà un Pla específic de mobilitat al Vallès Occidental i Oriental

L’objectiu és analitzar la funcionalitat de les infraestructures viàries i ferroviàries existents per potenciar una mobilitat sostenible

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat prepara la redacció d'un Pla específic de mobilitat del Vallès Oriental i Occidental que analitzarà la funcionalitat de les infraestructures viàries i ferroviàries existents i previstes en aquest àmbit amb l’objectiu de potenciar una mobilitat sostenible. La Generalitat va obrir el passat 1 d'agost la licitació de la redacció d'aquest estudir que, segons aquesta institució, vol donar resposta a les necessitats de mobilitat d’aquestes comarques. L'objectiu és que el document faci una proposta d’eixos i d’actuacions per estructurar un sistema de transport públic competitiu, considerant la xarxa ferroviària, la xarxa d’autobusos interurbans i d’aportació al ferrocarril, els intercanviadors, els park&ride i les polítiques d’aparcament urbà. A més, establirà criteris d’intervenció a la xarxa viària que servirà de suport a la mobilitat del territori.

Per a la diagnosi del pla s’analitzarà la situació actual de la mobilitat (persones i mercaderies) i dels serveis, tant des del punt de vista de l’oferta com de la demanda, així com també el repartiment per mitjans de transport. L’anàlisi es farà de forma segregada en funció del tipus de mobilitat (quotidiana o no) i en funció de la tipologia de relacions (distància recorreguda).

En la fase de redacció, es concretarà el programa de participació ciutadana, que comptarà amb comissions de seguiment i participació, formades per representants institucionals, amb membres del món associatiu i la societat civil i empresarial. També es crearà un web específic com a plataforma on-line de consulta i participació durant tot el procés. La redacció del Pla i de l’expedient d’avaluació ambiental estratègica associat tenen un termini de redacció de sis mesos.

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari