La Plataforma Antiincineració denuncia emissions de mercuri per part de la cimentera

El col·lectiu basa la seva queixa en les dades facilitades pel Registre estatal d’emissions contaminants

La Plataforma Antiincineració assegura que Lafarge fa emissions de mercuri. El col·lectiu basa la seva denúncia en les dades que figuren en el Registre Estatal d'Emissions i Fonts Contaminants (PRTR) del govern Espanyol. En aquest informe també apareixen emissions de Ftalat de bis, un altre producte considerat molt perillós.

“Ens queda clar que les emissions de mercuri per primera vegada al 2012 només es poden atribuir al canvi de combustible que ha realitzat la fàbrica”, ha manifestat el portaveu de la Plataforma i president de l’AV de Can Sant Joan, José Luis Conejero. La inhalació d'aquesta substància durant un curt període de temps pot causar efectes en el ronyó i en el sistema nerviós central així com efectes tòxics en la reproducció humana, entre d’altres. Quant al ftalat de bis, es pot absorbir per inhalació i per ingestió i provoca irritació dels ulls, la pell i el tracte respiratori a més de poder tenir efectes en l’aparell gastrointestinal. “Tot això només demostra que la incineració de residus és perjudicial per al medi ambient i per a la salut de les persones”, insisteix el portaveu de la Plataforma.

Per reforçar la seva teoria, el col·lectiu també s’ha fet ressò de les conclusions del major mapa de la mortalitat per càncer realitzat fins a la data a Espanya, un treball que ha estat dirigit per l'epidemiòleg Gonzalo López Abente i del qual s’han publicat articles a diferents mitjans de comunicació. Segons ha destacat la Plataforma, “aquest informe demostra que als municipis situats a prop de cimenteres, el risc de morir per càncer colorectal es un 10% major en el cas de les dones, i un 7%, en els homes”.

 

Resposta de Lafarge

Davant la denúncia de la Plataforma, Lafarge ha respost que les emissions de mercuri no provenen de la fàbrica. “Les dades a què es refereix el col·lectiu són les que nosaltres mateixos vam facilitar al PRTR quan vam recollir mostres als voltants de la planta abans de posar en marxa el procés de valorització per fer l’estudi requerit per la Generalitat per obtenir l’Autorització Ambiental”, han assenyalat fonts de l’empresa. La direcció també assegura que, des del 2010, les emissions contaminants de la cimentera han baixat sensiblement i diu que actualment són equiparables a qualsevol altre entorn urbà. “Al 2013 vam estar molt per sota del que marca la Unió Europea, quant a dies que vam superar el límit d’emissions; el màxim són 50 i només vam fer 35”, ha informat Lafarge.

Els arguments de l'empresa no han convençut la Plataforma. Conejero insisiteix que les mesures que apareixen al Registre estatal d'emissions contaminants no són les que fan referència a l'entorn de la factoria sinó les que la mateixa empresa està obligada a declarar anualment. "Quan passen dels 10 quilos d'emissions de mercuri, han de comunicar-ho; al 2012 van emetre 12 quilos i això és el que consta al Registre", assegura Conejero.

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari