L’Ajuntament es compromet a incloure aportacions veïnals al passeig sobre la C-17

Representants d’entitats dels sectors li han fet arribar les seves inquietuds

L’Ajuntament ha pres nota de les aportacions d’associacions de comerciants i veïnals, així com les AMPA, de Mas Rampinyo i el Pla d’en Coll respecte al passeig que s’està construint sobre la part alliberada sortint del soterrament de la C-17. Dimecres, dia 2, en una reunió a la Biblioteca Elisenda, l’alcaldessa, M. Elena Pérez (PSC), i el president de l’Àrea de Política Territorial, Juan Parra (PSC), van presentar l’actuació al veïnat. “Amb aquest projecte dotarem el municipi d’un nou espai per a les persones; guanyem per al gaudi de la ciutadania tot un passeig que fins fa poc era una gran barrera”, ha indicat l’alcaldessa, qui va prendre nota de les propostes que va sorgir durant la trobada i es va comprometre a tenir-les en compte.

Gisa, l’empresa pública de la Generalitat que ha fet les obres de soterrament de la C-17 és l’encarregada de la urbanització de les zones verdes del projecte, que inclou el moviment de terres per al perfilat del terreny, la col·locació de vorada i de paviment de sauló, la instal·lació de reg i el subministrament i plantació d’espècies vegetals. Per la seva part, l’Ajuntament assumeix la resta de treballs sobre el passeig: la col·locació de la resta de paviments, les instal·lacions de sanejament i d’enllumenat públic i el subministrament i la col·locació del mobiliari urbà. El cost total de l’obra és de 627.339 euros, que aporten al 50% l’Ajuntament i la Generalitat.

La presidenta de l’AMPA de l’Escola Bressol Font Freda, Alicia Lozano, ha valorat positivament que el consistori hagi convocat la ciutadania per tenir en compte les seves opinions. “Em sembla molt bé que la plataforma sobre la nacional es converteixi en un espai verd i la unió entre els barris, en canvi, crec que el fet que la rotonda de la plaça d’Espanya estigui al descobert provoca contaminació acústica i ambiental”, ha indicat Lozano, qui afirma que la seva prioritat és que es redueixin les emissions de fums i de soroll.

En nom de l’AV de Montcada Nova-Pla d’en Coll i dels comerciants del sector, Toni Corral explica que “ens hagués agradat haver consensuat el projecte abans de dur-lo a terme”. El representant veïnal considera que el projecte és positiu però que hi ha qüestions a millorar com crear més aparcaments al carrer Ferrer i Guàrdia, millorar els passos de vianants sobre el futur passeig, canviar el temps d’obertura d’alguns semàfors per evitar col·lapses a Mas Rampinyo i minimitzar el pas de camions per la zona. Corral ha aprofitat per expressar a www.laveu.cat la seva opinió sobre la xarxa ciclable: “els carrils bici haurien d’estar ajustats a la vorera però a la calçada, no sobre la vorera per evitar inconvenients amb els vianants”.

El president de l’Associació de Botiguers, Comerciants i Industrials de Mas Rampinyo, Lluís Torrents, està d’acord amb la zona ajardinada però que el consistori hauria d’haver pensat a crear un espai per a aparcaments donada la quantitat de gent que viu o que s’hi desplaça per anar a Montcada Aqua i a la Biblioteca. “Tot el trànsit pesat que ve de Granollers en direcció els polígons de Montcada està passant pels laterals i suposa molèsties al veïnat, això s’hauria de millorar”, ha indicat Torrents, qui també ha apuntat actuacions com ubicar el pas de vianants del carrer Anselm Clavé al final de Sant Tomàs per motius de seguretat, senyalitzar els barris de Montcada Nova i Mas Rampinyo i millorar l’accés al centre des de Mas Rampinyo, Pla d’en Coll i Mas Duran. Torrents també ha expressat a aquest mitjà que s’haurien d’estudiar com el veïnat de Mas Rampinyo podria anar al CAP Les Indianes sense haver d’agafar dos autobusos.

Deixa un comentari