L’Ajuntament i els sindicats signen el reglament de segona activitat

La normativa pretén vetllar perquè el personal municipal pugui desenvolupar la feina amb una adequada aptitud psicofísica

Moment de la signatura entre l'Ajuntament i els sindicats sobre la segona activitat
Premsa Ajuntament

Els representants de l’Ajuntament i la representació sindical del consistori van signar ahir el reglament que regula la segona activitat de la plantilla municipal. Aquesta normativa, que és extensiva a tots els treballadors de l’Ajuntament, pretén fer compatible la segona activitat amb els interessos generals de l’administració local i la salut del personal, a través de l’assignació d’aquest personal afectat a altres destinacions o llocs vacants que siguin necessaris per a l’organització, d’acord amb la seva categoria  i  idoneïtat professional, en les quals pugui desenvolupar les funcions adequadament, incrementant d’aquesta forma l’eficàcia dels serveis municipals.

 

Aquest reglament està destinat especialment a aquells col·lectius que tenen unes tasques de lloc de treball que els fan més susceptibles de passar a una segona activitat –per raó d’edat o dictamen mèdic- com el personal d’oficis (obres, pintura, jardineria…) i la Policia Local. El reglament aprovat pretén vetllar perquè el personal al servei de l’Ajuntament de Montcada i Reixac pugui desenvolupar les seves tasques amb una adequada aptitud psicofísica, especialment el personal de la Policia Local, ja que les funcions que tenen encomanades legalment, que són fonamentalment de caràcter operatiu, poden tenir associades un component important de risc. El reglament preveu que els policies locals puguin desenvolupar la segona activitat en el mateix cos al qual pertanyen, desenvolupant altres funcions, d’acord amb la seva categoria. En el cas que això no sigui possible, poden passar a prestar serveis complementaris adequats a la seva categoria en altres llocs de treball de la mateixa corporació local. 

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari