L’Ajuntament obre el termini per sol·licitar els ajuts per al pagament de l’Ibi de l’exercici 2015

La sol·licitud es pot lliurar fins al 15 de gener a l’OAC

Les persones interessades a rebre un ajut per compensar el pagament de l’Impost sobre els Béns Immobles (Ibi) corresponent al 2015 que atorga l’Ajuntament de Montcada i Reixac ja poden presentar-ne la sol·licitud i els documents que s’exigeixen fins al 15 de gener de 2016. Els ajuts s’adrecen a persones en situació de desocupació i amb ingressos baixos i s’atorgaran en funció del nivell de renda i dels membres de les unitats familiars. L’ajut, en funció d’uns barems, podrà ser del 25%, 50%, 75% ó 100% de la quota, tot i que la quantitat màxima que atorgarà el consistori als beneficiaris per a aquest concepte serà de 650 euros. Els ajuts s’aplicaran a les persones que hagin obtingut durant el 2014 uns ingressos anuals iguals o inferiors (per unitat familiar) determinats per una taula que es pot consultar a www.montcada.cat.

 

Les unitats familiars que també puguin beneficiar-se d’alguna bonificació de l’Ibi contemplada a les ordenances fiscals (per ser família nombrosa o monoparental o pensionistes…) hauran de decidir si mantenen aquesta subvenció o opten per l’ajut, ja que aquest és incompatible amb les bonificacions. Les persones sol·licitants hauran de ser titulars de l’immoble –que ha de ser l’habitatge habitual de la família– i les titulars dels rebuts. Cap altre membre de la unitat familiar que computi en la valoració per obtenir l’ajut ha de ser titular d’un altre immoble i és obligatori haver pagat l’Ibi del 2015 per rebre els diners. En el cas dels contribuents que s’acullen al fraccionament dels impostos en quatre cops, es comprovarà al gener que hagin abonat la part corresponent a l’últim trimestre, que l’Ajuntament cobra a final de desembre.

 

La documentació s’ha de lliurar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), en l’horari habitual de funcionament del servei (situat a la planta baixa de l’Ajuntament, a l’avinguda de la Unitat, 6). Les persones interessades han de portar fotocòpia del DNI/NIF o passaport;  l’acreditació de la situació d’atur mitjançant el certificat de vida laboral, del Servicio Público de Empleo (SEPE) o d’altres, del titular i d’altres membres de la unitat familiar que es trobin a l’atur; justificants de la situació econòmica actual (d’ingressos, extractes bancaris…); declaració de l’IRPF (renda) del 2014 o el certificat que indica que no es té l’obligació de fer-la.

 

També s’ha de lliurar a l’OAC l’imprès de sol·licitud de l’ajut econòmic, l’autorització signada per tots els membres de la unitat familiar per tal de poder consultar a l’Agència Tributària les dades fiscals vigents, l’autorització signada per tots els membres de la unitat familiar per tal d’accedir a les dades cadastrals requerides a la sol·licitud, a més d’una declaració jurada de les dades presentades. Aquests quatre últims documents es poden descarregar del web municipal www.montcada.cat i també els podran demanar al consistori. Abans de concedir l’ajut, l’Ajuntament sol·licitarà un informe a Serveis Socials.

Seccions:

Deixa un comentari