L’Ajuntament sanciona 215 infraccions a la via pública durant el 2013

Les principals accins que es van multar estan relacionades amb l’embrutiment del carrer

L’Ajuntament va sancionar 215 infraccions de la via pública durant el 2013, segons es recull a la memòria realitzada per l’Àrea Interna. Les principals accions que es van multar van ser deixar escombraries i altres residus en llocs no destinats a aquests efectes; abandonar a la via pública tota mena de productes o dur a terme actuacions que tinguin l’efecte d’embrutar o contaminar els béns i els espais públics; escopir o fer necessitats fisiològiques; abandonar mobles i estris al carrer i espais oberts sense edificar; netejar o reparar vehicles a la via pública, i altres relacionades amb l’ordenança reguladora dels sorolls i vibracions. La presidenta de l’Àrea Interna, M. Carmen Porro (PSC), ha indicat que “l’objectiu d’aquest informe anual és donar a conèixer a la ciutadania la feina realitzada davant les continues accions incíviques de determinades persones” i ha afegit “que l’Ajuntament està fent una gran tasca per penalitzar aquest tipus de comportament i, a la vegada, conscienciar els infractors”.

Per barris, Montcada Centre ha estat la zona on més infraccions s’han realitzat, amb un total de 46, seguit de Can Sant Joan, amb 40. De les 215 sancions, 153 tenen la consideració de lleus, recollides segons l’Ordenança en multes de 90 fins a 120 euros, 27 de greus, penalitzades de 121 fins a 300 euros, i 35 considerades de molt greus, tipificades amb la quantia econòmica de 301 fins a 600 euros.

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari