L’AMB anuncia que destinarà a Montcada i Reixac 6 milions d’euros en 4 anys

El Consell de l’ens supramunicipal ha aprovat el programa, dotat amb un total de 228 milions d’euros

El Consell de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat aquest dimarts, 8 de maig, el Pla d’Inversions i el Pla de Suport a les polítiques socials municipals per al quadrienni 2012-2015. Segons la informació facilitada per l’AMB, hi ha una previsió de partides per a Montcada i Reixac que puja a 5,8 milions d’euros. D’una banda, està previst dedicar 3,6 milions als programes denominats de cohesió territorial i l’AMB ha aprovat l’ampliació de la passarel·la sobre el riu Ripoll, millores al parc de les Aigües i la urbanització del carrer mossèn Castellví entre la passera i el pont del Vapor. Els altres 2,1 milions d’euros es dedicaran a programes de millora urbana.

El Pla d’Inversions metropolità–dotat d’un total de 228 milions d’euros– es desplegarà mitjançant tres programes. El de cohesió territorial pretén dur a terme accions com la construcció o remodelacions de mercats municipals, en equipaments esportius, sobre la xarxa de parcs metropolitans, de millora, ampliació o de nova creació i reformes i remodelacions d’equipaments culturals i centres de recerca. El segon programa és de millora urbana i el tercer, de projectes i assistència tècnica.

D’altra banda, el Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals, dotat amb 30 milions d’euros, apareix com una nova línia de cooperació econòmica amb els ajuntaments, destinat a mantenir la cohesió social i que l’AMB ha decidit impulsar atesa la difícil conjuntura econòmica actual. La finalitat d’aquest Pla és complementar les accions municipals destinades a incrementar l’ocupació efectiva, considerant prioritaris aquells col·lectius amb dificultats (joves, dones, aturats de llarga duració i els pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l’atur), així com aquelles altres dissenyades per promoure l’activitat emprenedora i l’auto ocupació. Per a Montcada hi ha una reserva de 678.780 euros per al quadrienni.

Deixa un comentari