L’OMIC assessorarà les persones amb clàusules terra a la hipoteca

El servei facilitarà les eines per fer reclamacions arran la sentència de la Unió Europea que estipula que són abusives

La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea té efectes retroactius totals de les clàusules terra de les hipoteques
EP

L’Ajuntament de Montcada i Reixac, a través de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), assessorarà la població afectada per les clàusules d’interès mínim a les seves hipoteques, conegudes com a “clàusules sòl” i facilitarà eines per a fer les oportunes reclamacions. La clàusula sòl, inclosa durant anys pels bancs espanyols en les hipoteques de milions d'usuaris, posa un límit a les baixades de l'euríbor, de tal manera que els consumidors no podien beneficiar-se totalment d'una rebaixa dels interessos a pagar pel seu préstec quan aquest índex superava (a la baixa) el límit estipulat per aquesta clàusula.

El Tribunal Suprem va declarar el 9 maig 2013 que aquestes clàusules eren abusives ja que els consumidors no havien estat degudament informats de les implicacions pràctiques, però al·legant raons d'estabilitat financera, va decidir limitar en el temps els efectes d'aquesta declaració, obligant als bancs només a tornar els diners a partir de la data de la sentència.

La regidora de Ciutadania, Mónica Martínez, recorda que “és el moment d’assessorar-se bé i que els veïns i veïnes afectats es puguin defensar davant les clàusules abusives que en el seu moment van ser aplicades per les entitats bancàries. Des de l’Ajuntament, considerem que hem de garantir els drets dels ciutadans i més quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ho deixa ben clar”.

En la sentència del TJUE de data 21 de desembre de 2016, s’estipula que la limitació de temps que va establir la sentència del Suprem resulta una desprotecció dels consumidors "incompleta i insuficient i no constitueix un mitjà adequat i eficaç perquè cessi l'ús de les clàusules abusives", en contra del que exigeix ??la Directiva 93/13.

Contra aquesta sentència ja no cap recurs, tot i que no té efectes pràctics immediats per als afectats, que hauran d'acudir als tribunals per recórrer contra els bancs afectats ja que cal que hi hagi una sentència ferma que determini la manca de transparència, i per tant de l'abusivitat de la clàusula en cada cas. La darrera sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europa (TJUE), obliga a les entitats financeres espanyoles a retornar els diners cobrats per aquestes clàusules si són abusives. A més, els efectes retroactius de la sentència són totals i no des del 2013, com en un principi el Tribunal Suprem espanyol havia dictaminat, aspecte que fa que el nombre de persones afectades sigui més gran.

 

L’oficina municipal aconsella fer un seguit de passos per saber si s’està afectat, quina quantitat econòmica implica i de quina manera fer la reclamació. Així, el primer pas a fer és comprovar si en l’escriptura de la hipoteca existeix aquesta clàusula. Després, caldrà determinar l’import que suposa. L’horari d’atenció al públic de l’OMIC, que es troba a les dependències de l’Ajuntament de Montcada i Reixac (c/ La Unitat, 6), és dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9 a 14h i dimarts de 10 a 13h i de 15 a 19h.

Deixa un comentari