L’UPC diu que la prova per reomplir Vallençana ha donat resultats positius

Malgrat això, la muntanya, entre Montcada i Badalona, es continuarà omplint amb restes de la construcció

Els resultats de l’experiència pilot de la recuperació de part de la muntanya de Vallençana, entre Badalona i Montcada, amb bales de residus premsats són satisfactoris, segons l’estudi que han elaborat els professors Baldasano i Sanz de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i que forma part del conveni entre l’Ajuntament de Badalona, l’Agència de Residus de Catalunya (ACR), l’Entitat del Medi Ambient (EMA) i la Gestora de Runes de la Construcció. Malgrat els resultats positius, l’Ajuntament de Badalona i la Generalitat han decidit continuar reomplint amb runa el forat de la muntanya.

El Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge ha fet públics els resultats de la prova pilot de restauració d’una part de la pedrera Vallençana amb el rebuig de residus municipals embalats provinents de l’ecoparc 2, a Can Cabanyes. La prova ha estat sufragada al 50% per l’ARC i l’EMA. Aquesta experiència pilot es donarà totalment per acabada quan s’hagi finalitzat el procés de recuperació paisatgística amb vegetació, que serà l’any 2008

Els valors obtinguts indiquen que el contingut de matèria biodegradable dins les bales és com a màxim del 6,3%, resultat que confirma els assolits a la primera experiència duta a terme al Garraf. L’objectiu de la prova era fer el seguiment de les bales que produeix l’ecoparc de Montcada i Reixac i que s’han anat dipositant en una part de l’antiga pedrera Vallençana per a la seva recuperació paisatgística. Al llarg de 2 anys, s’ha avaluat el comportament dels materials que contenen aquestes bales per determinar si són adequades per reblir i recuperar espais degradats per l’extracció de pedra. També se n’han mesurat les emissions de gas i lixiviats (líquid resultant de l’activitat de la matèria orgànica).

L’informe tècnic de la UPC dóna els indicadors següents del primer any i mig de control: la matèria biodegradable es troba entre el 3 i el 6,5%, amb poca variabilitat, el plàstic varia entre un 25 i un 35%, el paper i equivalents es troba entre un 51 i un 59% i el metall i el vidre oscil·len entre un 2,5 i un 8,5%.

Les conclusions de l’informe de la Universitat també indiquen que l’activitat biològica dels residus embalats disminueix considerablement en poc temps. La composició de gas metà dins les bales disminueix també de manera important i té tendència a estabilitzar-se. La composició del gas dins les bales és molt similar a la del gas entre bales; el gas s’ha format mentre ha durat l’activitat biològica. D’altra banda, amb el temps la part biodegradable dels residus es torna més fina i difícil de classificar. Pel que fa als lixiviats, pràcticament no apareixen i, els que hi ha, contenen valors de contaminació poc elevats.

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari