Més de la meitat dels contractes segueixen sent temporals

L’ocupació al Vallès Occidental creix un 2% respecte a l’any anterior

La temporalitat impedeix l'estabilitat en l'ocupació
Arxiu/ Montcada Comunicació

Les dades d’ocupació del segon trimestre del 2022 indiquen que a Montcada i Reixac s’han signat 3.400 contractes, dels quals, un 51 % han estat temporals, segons indica l’Observatori Comarcal del Vallès Occidental (OCVD). Aquest percentatge està per sota del de la comarca (56%) i del total de Catalunya (52%). Les xifres del municipi pel que fa al nombre d’empreses registrades i de persones assalariades va disminuir lleugerament respecte al trimestre anterior, mentre que va augmentar força el percentatge d’autònoms.

Pel que fa al conjunt de la comarca, aquest trimestre hi ha un 2% més de llocs de treball que ara fa un any. Aquests és un dels indicadors positius que revela l’informe trimestral de l’OCVD, que assenyala però altres xifres no tant bones. Una d'elles es la contractació temporal que segueix sent la modalitat predominant, si bé, ho fa en una proporció molt menor i per primer cop des de 2008, la contractació indefinida se situa per sobre del 40%. Segons l’OCVD, aquest canvi es fruit de l’entrada en vigor del Decret-llei de mesures urgents per a la reforma laboral aprovat pel govern central el passat desembre, que pretén, entre d’altres objectius, reduir la temporalitat.

L’informe també destaca que les successives crisis han fet minvar amb força el nombre d’empreses al Vallès Occidental. Actualment n’hi ha 5.000 menys que al juny del 2008.

Pitjors dades entre les dones

Les dades de l’estudi indiquen que les dones ho tenen més difícil per trobar feina i quan ho fan signen majoritàriament contractes a temps parcial. Dels 73.000 contractes dels que té constància l’OCVD, menys de la meitat han estat signats per dones, les quals, a més han formalitzat gairebé en un 60% contractes de tipus temporal i a temps parcial. El mateix passa amb les xifres de desocupació, ja que el pes de les dones aturades a la comarca al juny de 2022 ha estat del 59%, prop de 18 punts superior als homes.

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari