Montcada afegeix 21 nous contenidors de superfície

L’ampliació pretén incrementar la recollida d’alguns punts on s’havien detectat deficiències, especialment a Can Cuiàs

La instal·lació dels nous contenidors busca incrementar la capacitat de recollida en alguns punts i incentivar el reciclatge
Premsa Ajuntament

La darrera setmana de juliol L’Ajuntament va afegir 21 contenidors nous al municipi de diferents fraccions: 10 d’envasos, 7 de paper i cartró, 2 de vidre, 1 de resta i 1 d’orgànica. A més es van reordenar algunes bateries de fraccions dels soterrats. Amb aquestes mesures l’Ajuntament pretén incrementar la capacitat de recollida en alguns punts i incentivar el correcte reciclatge dels residus municipals.

L’Àrea de Transició Ecològica i Sostenibilitat va concloure, després dels anàlisis realitzats pels serveis tècnics, que la ratio de contenidors per habitant en algunes ubicacions era insuficient. El regidor de Serveis Municipals i Espai Públic, Juan Carlos de la Torre (ECP), ha comentat que “aquestes són algunes de les mesures correctores que vam acordar el consistori i FCC –empresa encarregada de la recollida de residus i neteja urbana per tal de donar resposta a les deficiències detectades”.

Distribució per barris

Per barris, l’ampliació de les noves bateries de contenidors més significativa es produirà a Can Cuiàs, on s’afegiran un total de 7: 2 d’envasos, 2 de paper i cartró, 1 de resta, 1 de vidre i 1 d’orgànica. Carrerada passarà a tenir 5 contenidors més (2 d’envasos i 3 de paper i cartró). A Mas Rampinyo i Mas Duran s’instal·laran 4 contenidors: 2 de paper i cartró i 2 per a envasos en ambdós casos. A Cant Sant Joan també augmenta la xifra amb 4 nous containers, però en aquest cas amb 1 de paper i cartró i 3 d’envasos. I, finalment, a La Ribera s’afegirà un contenidor de paper i cartró.

El consistori te previstes noves ampliacions a Can Sant Joan i a Montcada Centre, que es duran a terme a partir del mes de setembre.

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari