Montcada impulsa la construcció d’habitatge de protecció oficial

Les promocions amb un sostre urbanístic superior als 800m2 estaran obligades a reservar el 30% del sostre residencial a HPO

Els solars amb clau 13b es troben als barris de Can Sant Joan, Montcada, la Font Pudenta, Mas Rampinyo i Mas Duran.
Montse Coll

Incrementar el nombre de pisos de protecció oficial (HPO) per facilitar l’accés a l’habitatge a un preu ajustat. Aquest és l’acord unànim que s’ha aprovat aquest dijous durant la sessió plenària del mes de novembre. La proposta del govern passa per modificar el Pla General Metropolità (PGM) en sòl urbà consolidat qualificat com a densificació urbana semi intensiva (clau 13b) perquè les promocions amb un sostre urbanístic superior als 800m2 estiguin obligades a reservar el 30% del sostre residencial a HPO. Mentre es tramita el canvi de planejament, durant dos anys quedarà suspès l’atorgament de llicències d’aquestes característiques. 

Els solars amb clau 13b es troben concentrats als barris de Can Sant Joan, Montcada, la Font Pudenta, Mas Rampinyo i Mas Duran.

“Tenim actualment 400 famílies en llista d’espera per optar a un pis de lloguer protegit

Laura Campos, alcaldessa

La situació és dramàtica i per això volem afrontar el greu problema que tenim d’accés a l’habitatge per l’augment del preu del lloguer“, ha subratllat el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez (ERC). L’alcaldessa, Laura Campos (ECP), ha descrit que la situació dels municipis que es troben en la primera corona metropolitana és molt delicada: “Tenim actualment 400 famílies en llista d’espera per optar a un pis de lloguer protegit”, lamenta, mentre que alerta que hi ha 30 famílies de la taula d’emergència reallotjades a hotels i apartaments pendents de poder accedir a un habitatge . El consistori disposa actualment de 15 habitatges, mentre que al 2015 només en disposava de quatre.

La mesura ha estat celebrada pel sindicat de llogateres.

Pots veure el debat de l’aprovació del punt en aquest Ple del mes de novembre:

Etiquetes:

Deixa un comentari