Notícia complementària

Noves accions per salvar La Ponderosa de l’especulació immobiliària