Pérez: “Si tingués voluntat, la Generalitat podria iniciar ja les obres de l’institut Miró”

Comunicació directa entre la ciutadania i els alcaldables a través del correu [email protected]

La candidata del PSC, llegint una de les preguntes arribades a la redacció de La Veu

 

Aquest dijous, l’alcaldable del PSC, M. Elena Pérez, ha respost durant una hora les preguntes arribades a la redacció de Montcada Comunicació a través del correu [email protected].

 

 

 

-A la zona de Montcada Centre, actualment tenim molts locals tancats i, a més, crec que s’ha perdut força dinamisme i pes comercial (excepte al carrer Major). Quina és la política comercial que pensen impulsar al poble i, en especial, a la zona centre? Sergi Fernández (Montcada Centre)

 

El PSC som la única candidatura que apostem fermament pel comerç de tota la ciutat, dins dels nostre programa electoral tenim un full de ruta per reactivar el comerç, accions que van des de la redefinició de la Regidoria de comerç amb la dotació dels recursos necessaris per assolir els objectius fixats, passant per la creació de la figura del dinamitzador de comerç fins a la revisió de la normativa vigent per fer-la més flexible, entre d’altres.

De fe,t dins de la nostra candidatura comptem amb un professional de món del comerç i pretenem que en el proper mandat, sigui el futur regidor de comerç.

 

-Respecte a política social i, en especial, el col·lectiu de famílies nombroses, tenen prevista alguna acció en particular sobre aquest col·lectiu? Sergi Fernández (Montcada Centre)

 

L’equip que presideixo ha aprovat una sèrie de mesures lligades a l’ajuda a les famílies, entre elles les destinades a les famílies nombroses. Dins d’aquestes mesures hi ha la reducció de l’IBI o la reducció de les taxes que estan incloses en alguns serveis públics, com per exemple, les relacionades amb les escoles bressol.

Per al proper mandat l’objectiu és mantenir-les i fins i tot  complementar-los en la mesura del possible.

 

 

-A quina zona de Montcada viu? Sergi Fernández (Montcada Centre)

 

Visc a Montcada Nova.

 

-Què pensa de les retallades previstes en Educació? Federació d’AMPA (FAMPA)

 

Tant l’educació com la sanitat són dos dels pilar fonamentals de la societat del benestar, les retallades que des del govern de la Generalitat s’estan impulsant suposa una reducció de la qualitat de vida de les persones.

L’educació és fonamental per tal de tenir una ciutadania més formada i competitiva.

 

-Està d’acord amb la supressió de la 6ª hora? Federació d’AMPA (FAMPA)

Rotundament no. Crec que aquesta mesura no dóna resposta al fracàs escolar, tot el contrari, és perjudicial en aquest sentit. A més de crear una diferència entre l’escola pública i concertada, tenint en compte que aquesta última també està finançada amb recursos públics.

 

-Li preocupa que es retardin les obres del INS Montserrat Miró? Federació d’AMPA (FAMPA)

Fa 15 dies que es va donar la llicència d’obres, per tant, la Generalitat podria iniciar-les ja. Amb l’anterior govern de la Generalitat, la previsió de l’inici d’obres era per al mes de juliol. Ara, la Generalitat no ens pot confirmar la data d’inici d’obres escudant-se en que encara no han aprovat els pressupostos de l’any 2011.

Ja he reclamat a la Conselleria d’Educació que ens confirmi quina serà la data d’inici de les obres perquè el nou Institut Montserrat Miró no pot esperar més. Però molt em temo que la resposta no arribarà fins després de les eleccions.

 

-Donaria suport a una moció en el Ple en contra de les retallades a Educació? Federació d’AMPA (FAMPA)

Sí, sense cap mena de dubte.

 

-En el año 1999 firmasteis todos los partidos políticos que nunca más en Montcada se quemarían residuos peligrosos para nuestra salud, haciendo mención especial a Lafarge. Después de 30 años con una incineradora en la Ferreria; 100 años padeciendo la cementera Lafarge-Asland; 400 muertos en los últimos 6 años por cáncer en Montcada; más de 1.000 niños-as con bronquitis, asmas y alergias, y 3.000 personas con problemas respiratorios ¿por qué y a cambio de qué nos habéis convertido la cementera en una incineradora, camuflada, de residuos peligrosos? Manolo Gómez (Can Sant Joan)

 

Des de el Ayuntamiento velamos por la salud de toda la ciudadanía de Montcada i Reixac, pero como sabrá, la Generalitat tiene la responsabilidad en cuanto al seguimiento de la emisión de partículas y es quien nos envía si los informes son negativos o no.

Nuestra obligación es exigir a la Generalitat que Lafarge cumpla con todas las medidas sobre contaminación.

Seccions:

Deixa un comentari