El 95% d’alumnes de primària entrarà al centre escollit en primera opció

L’institut Montserrat Miró és el centre que ha rebut més demanda per a primer d’ESO

Dues escoles públiques del municipi –el Reixac i el Font Freda– tindran un aula més de P-3 el curs vinent, per poder acollir la demanda de les famílies que han sol·licitat plaça al municipi durant el període de preinscripció. En total, s’han comptabilitzat 408 alumnes en primària dels quals només 21 no podran accedir a la primera opció triada. El centre on més escolars queden, a priori, fora és Mas Rampinyo (5), seguit d’El Viver i la Ginesta, amb 4 cadascuna d’elles. A la Salle han entrat 3 sol·licituds més de les ofertades; al Mitja Costa i al Turó, 2, i al Sagrat Cor, 1. A l’espera que sortin les llistes definitives, la regidora d’Educació, Ana Rivas (PSC), ha manifestat la seva satisfacció pel fet que “més del 90% de les famílies hagin vist complertes les seves expectatives inicials”.

Bona part dels alumnes que no puguin entrar a la primera opció triada es derivaran a l’escola Font Freda, que té l’objectiu de tornar a esdevenir un centre de dues línies, mentre que per al Reixac, el fet de tenir tres classes a P-3 serà una circumstància puntual d’aquest curs, ja que en cap cas es planteja obrir-ne una tercera. “Les dades del padró ja ens alertaven que la demanda es concentraria sobretot al centre, com ha estat; per això, des de la Generalitat es va decidir optar per ampliar places al Reixac”, ha explicat Rivas.

En secundària, l’institut més demandat ha estat el Montserrat Miró que, tot i ofertar 90 places, n’ha rebut 116 sol·licituds, de manera que 26 alumnes s’hauran de distribuir per altres centres. A La Ferreria n’hi ha 7 places lliures i 44 a La Ribera, ja que enguany aquest última institut tindrà tres classes a primer d’ESO. “El proper curs es fa palès l’augment de la natalitat detectat ja fa quatre anys a primària, per això hem hagut d’ampliar el nombre de places ofertades amb la creació d’una segona línia a La Ribera”, ha explicat la regidora d’Educació.

El 15 de març cada centre publicarà la llista provisional d’inscrits i les famílies tindran tres dies per presentar reclamacions. Allà on calgui fer sorteig, les dades definitives es coneixeran el 2 de maig i la matrícula s’haurà de formalitzar del 6 al 10 de juny. Les xifres totals del nombre d’alumnes de primària i secundària al municipi no es coneixeran, però, fins al setembre ja que és habitual que hi hagi famílies que, per diferents motius, matriculen els fills fora de termini.

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari