El consistori aporta 10.000 euros per a un projecte de lluita contra l’ebola a Sierra Leone

Els diners s’han canalitzat a través del Fons Català de Cooperació

L’Ajuntament, per mitjà de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació,  ha fet una aportació de 10.000 euros per al projecte del St John Of God Catholic Hospital de Mabesseneh-Lunsar (Sierra Leone), per fer front al brot de febre hemorràgica per virus d’ebola. El consistori local canalitza aquests diners per mitjà del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, ens que ha fet una crida d’emergència entre els ajuntaments associats per col·laborar en la campanya de suport a la població afectada per la malaltia a l’Àfrica Occidental. L’Hospital de Mabesseneh-Lunsar és el centre neuràlgic dels casos sospitosos de febre hemorràgica i els diners que s’hi destinen tenen com a prioritat completar l’equipament de la sala d’aïllament de persones sospitoses de patir la malaltia, sensibilitzar, formar i entrenar tot el personal (mèdic i de serveis) per millorar la seva seguretat i la seva capacitat d’atenció i reacció davant els possibles casos de persones afectades, assegurar la capacitat d’atenció sanitària i coordinar esforços amb les autoritats del país i altres organitzacions, per aplicar les mesures recomanades.

 

A final del març del 2014 es van detectar a Guinea Conakry els primers casos de persones infectades per la malaltia del virus de l’ebola, la majoria concentrades en aquest país però també a Libèria, Sierra Leone, Mali i Ghana. Des de Metges Sense Fronteres s’ha advertit que es tracta d’una epidèmia sense precedents en aquesta zona empobrida i amb serveis de salut precaris. El brot que afecta aquesta regió té una taxa de mortalitat elevada i tan important és la detecció, el tractament i l’aïllament de les persones afectades, com la coordinació dels serveis sanitaris per a la detecció de nous casos i prevenció. L’Organització Mundial de la Salut (OMS), els ministeris de Salut i les organitzacions que treballen a la regió consideren primordial posar en marxa una gran campanya de conscienciació i informació a la població sobre mètodes preventius i de detecció dels casos per evitar la propagació de la malaltia i evitar el que podria ser una catàstrofe humanitària.

Seccions:

Deixa un comentari