Els infants preinscrits a l’escola dels seus pares tindran prioritat d’accés

El procés canvia de dates i es farà entre el 14 i el 25 de febrer

El Departament d’Ensenyament atorgarà 5 punts complementaris a l’alumne els pares o germans del qual hagin cursat estudis al centre en què desitja ingressar quan, després de l’aplicació dels criteris generals d’accés, es produeixi una situació d’empat. “És una bona notícia per a aquelles famílies que tenen clar que volen portar els seus fills a un centre concret, perquè en tenen bones referències, i no disposen d’altres opcions que els donin més puntuació”, ha manifestat la regidora d’Educació, Ana Rivas (PSC). Centres com La Salle –on hi ha famílies on fins a quatre generacions han passat pel centre– han valorat positivament la notícia. “Fa anys que al centre valoràvem aquesta possibilitat per agrair la confiança que dipositen les famílies en el nostre centre i ara la Generalitat ja ho ha oficialitzat”, ha destacat el subdirector de l’escola, Gregori Sánchez. Pertànyer a una família nombrosa o monoparental o tenir determinades malalties cròniques són criteris complementaris que continuaran proporcionant 15 i 10 punts, respectivament. El primer criteri és una novetat que la Generalitat ha presentat cara la preinscripció, que també ha canviat de data.

El procés anirà del 14 al 25 de febrer, en comptes del 2 al 18, com s’havia previst inicialment. En una carta signada per la responsable de la direcció general d’Atenció a la Família i la Comunitat Educativa, Meritxell Ruiz, la Generalitat ha cregut oportú modificar les dates “per tal de no reduir el temps del que disposeu els centres per conèixer l’oferta i fer la reserva de places –per a aquelles famílies que, per motius socials o econòmics han de tenir un tractament especial”.

D’altra banda, el 3 de febrer prop de 70.000 mestres i professors de l’ensenyament públic català estan cridats a triar els seus representants sindicals. S’escolliran 348 delegats en comptes dels 176 de fa quatre anys, en base al fet que el nombre de circumscripcions electorals del 2006, quatre, ha crescut fins a 10. 

 

 

 

 

Seccions:

Deixa un comentari