La Generalitat obre el termini per acollir-se als ajuts de Llei de la dependència

A Montcada, les sol·licituds es poden tramitar a l’OAC, Serveis Socials i als dos ambulatoris

Les sol·licituds per acollir-se als ajuts que preveu la Llei de la dependència poden tramitar des d’avui dilluns. El pas previ, però és mesurar el grau de de necessitat de cada persona i per això, en la sol·licitud, els interessats han d’omplir un qüestionari que amb el que, posteriorment, experts valoraran el grau de dependència dels sol·licitants. A Montcada i Reixac, els interessats poden anar a buscar els impressos a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, Serveis Socials i als dos centres d’atenció primària del municipi. Una vegada estiguin omplerts els qüestionaris, els sol·licitants han de retornar-lo als serveis municipals o ambulatoris, que s’encarreguen de gestionar els impresos i tramitar-los a la Generalitat.

El Departament d’Acció Social i Ciutadania preveu que la llei donarà suport aquest any a més de 30.000 catalans, tot i que, ara per ara, només poden sol·licitar els ajuts les persones amb una situació de discapacitat més crítica, com gent gran que no poden estar sols o persones joves amb una discapacitat diagnosticada superior al 75%. La Llei de la dependència va entrar en vigor l’1 de gener de 2007 i regula les condicions bàsiques de promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència, sota la premissa que es tracta d’un nou dret universal i subjectiu. S’estableixen tres graus de dependència en relació a la necessitat d’ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària:

Grau I Dependència Moderada : quan la persona necessita ajuda almenys una vegada al dia o té necessitats d’ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal.
Grau II Dependència Severa : quan la persona necessita ajuda dues o tres vegades al dia, però no requereix de la presència permanent d’un cuidador, o bé té necessitats d’ajuda extensa per a la seva autonomia personal. Grau III Gran Dependència : quan la persona necessita ajuda vàries vegades al dia i, per la seva pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d’una altra persona o té necessitat d’ajuda generalitzada per la seva autonomia personal.

Per a més informació: HIPERVÍNCULO http://www.gencat.net/benestar www.gencat.net/benestar

Foto: Gencat.net

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari