La nova Ordenança de Civisme és en vigor des de l’1 de gener

La norma preveu sancions lleus, greus i molt greus en funció dels comportaments

Aquest mes ha entrat en vigor la nova ordenança de convivència aprovada pel Ple a mitjan del 2007. Després d’una amplia campanya informativa, en què s’ha fet arribar un resum del text a tots els domicilis, la norma ja és aplicable, el que significa que se sancionaran determinats comportaments considerats com a incívics. Les multes aniran en funció dels fets sancionables catalogats com a lleus, greus i molt greus.

Entre les faltes tipificades com a lleus hi ha danyar plantes o embrutar zones verdes. Les greus són fer pintades o ocupar la via pública municipal. Faltes molt greus són caçar o matar animals, tallar arbres i cremar papereres, entre d’altres. Les faltes lleus se sancionen amb una multa d’entre 90 i 120 euros; les greus, d’entre 120 i 300; i les molt greus, oscil·len dels 300 als 600 euros.
L’alcalde, el socialista César Arrizabalaga, ha afirmat que en els últims mesos l’Ajuntament ha fet un esforç important per donar a conèixer l’ordenança i, per tant, no hi ha excusa per no complir-la. L’edil també ha afegit que els inspectors de carrer i la Policia Local seran els encarregats de vetllar pel compliment de la normativa.

A banda del llibret repartit als domicilis amb el resum de l’ordenança de civisme, la campanya informativa que ha fet l’Ajuntament es complementa amb plafons al carrer i amb l’enviament del text complet a totes les entitats.

L’alcalde confia que la població estigui conscienciada i respecti l’ordenança en benefici d’una millor convivència. Si hi ha algun veí interessat a conèixer els principals aspectes que regula la nova Ordenança de civisme que ha entrat en vigor aquest mes la pot consultar al web montcada.cat

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari