L’abocament de residus a la via pública se sancionarà amb multes de fins a 3.000 euros

La mesura preveu actualitzar les infraccions en lleus, greus i molt greus

Combatre l’incivisme i millorar la convivència a l’espai públic. Aquest és l’objectiu de la proposta de la modificació de l’Ordenança municipal que ahir es va aprovar per unanimitat al Ple d’octubre. La mesura preveu actualitzar les infraccions i sancions, que oscil·laran entre els 90 i els 750 euros, en el cas de les lleus; entre 751 i 1.500 euros, en el cas de les greus; i entre 1.501 i 3.001 euros, en el cas de les molt greus.

Aquest canvis’ha fet a requeriment dels responsables de l’Àrea d’Espai Públic i Transició Ecològica, que van posar de manifest la necessitat d’actualitzar i tipificar les sancions. Una altra de les novetats és que els conductors del vehicles que realitzin l’abocament de residus seran considerats com els responsables de la infracció.

Durant la seva intervenció al Ple, Juan Carlos de la Torre, regidor de Serveis Municipals i Espai Públic, va destacar que l’abocament de residus provoca “un gran problema de convivència, generant una sensació de deteriorament que no és real”. “Creiem que aquest canvi a l’ordenança, totalment necessària, ajudarà a dissuadir i controlar una part minoritària de la ciutadania que no obeeix a raó”, va afegir de la Torre, qui també va avançar que un dels objectius per al futur és que l’abocament de residus estigui regulada amb la seva pròpia ordenança.

Creiem que aquest canvi a l’ordenança, totalment necessària, ajudarà a dissuadir i controlar una part minoritària de la ciutadania que no obeeix a raó

Juan Carlos de la Torre, regidor de Serveis Municipals i Via Pública

Per part del PSC, Bartolo Egea va demanar més control i més seguiment per garantir que les ordenances es compleixen. L’alcaldessa, Laura Campos, va tancar el punt elogiant la tasca que la Policia Local fa a l’hora de controlar els abocaments de residus, destacant que en el que portem d’any ja s’han obert un total de 263 expedients sancionadors de via pública, 66 dels quals s’han fet durant aquest mes d’octubre.

Deixa un comentari