L’Ajuntament valora positivament l’impacte que el projecte Viu la Ribera! està tenint en el barri

El servei de mediació veïnal, un dels principals eixos del programa, ha fet una diagnosi sobre les comunitats i una proposta d’actuacions de millora

El projecte Viu la Ribera!, inclòs al Programa integral de barris per a la millora de rendes 2022-2024 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i destinat a promoure la millora de la convivència i el desenvolupament social al barri, acabarà oficialment a final d’any, després de 18 mesos de recorregut. Amb un pressupost total de 885.542 euros –dels quals l’AMB finança el 80% (708.434 euros) el govern autonòmic, el 6%, i la resta, el consistori– des de l’abril del 2023 s’estan duent a terme accions vinculades amb les relacions veïnals, el mercat laboral i l’educació.

Totes les accions que s’estan duent a terme estan incidint positivament en la millora de la convivència i de la cohesió social

Rafa Ruiz, president de l’Àrea Social


El president de l’Àrea Social del consistori, Rafa Ruiz (Vivim), s’ha mostrat molt satisfet amb l’impacte que el projecte està tenint en el veïnat. “Aquest és un barri amb una vulnerabilitat especial i totes les accions que s’estan duent a terme estan incidint positivament en la millora de la convivència i la cohesió social”, ha afegit l’edil. És per això que l’Ajuntament vol que les accions iniciades tinguin continuïtat.
“Estem en converses amb l’Àrea, a veure si és factible mantenir el seu suport econòmic; des del consistori, la nostra voluntat és seguir amb les actuacions endegades ara que ja estan en fase de consolidació”, ha manifestat Ruiz.

La plaça de la Ribera és el punt neuràlgic del barri i acull un parc i una pista esportiva
Laura Grau

Mediació veïnal

Una de les intervencions que més impacte està tenint és la del servei de mediació veïnal, que s’ha encarregat de fer una diagnosi sobre la quarantena de comunitats d’habitatges que hi ha al barri, tant des del punt de vista organitzatiu, com de convivència i conflictivitat, així com de l’estat de les instal·lacions i els immobles. Si bé totes han estat contactades i informades sobre el servei, n’hi ha que no han volgut participar finalment a la diagnosi.

En el marc del Viu la Ribera! s’ha fet una diagnosi de l’estat de totes les comunitats d’habitatges existents al barri
Pilar Abián

“De les 356 unitats de convivència que resideixen als 741 habitatges que hi ha al barri només 157 han accedit a ser entrevistades; tot i no ser la xifra ideal, ens ha permès obtenir una mostra important de la situació real”, ha explicat la mediadora Gemma Sánchez.
Amb la informació recollida, s’han pogut establir quines són les principals mancances de les comunitats i marcar un pla d’actuacions per acompanyar aquelles que ho vulguin en el seu procés de millora.
La morositat –que pateix el 92,6% de les comunitats enquestades– i la poca participació en les reunions d’escala és una de les problemàtiques més agreujades segons les dades recollides a la diagnosi.

L’excés de soroll, les qüestions econòmiques i la manca de neteja dels espais comuns solen ser les causes de conflicte en el si de les comunitats d’habitatges


Pel que fa a les principals causes de conflicte veïnal, varien segons les persones entrevistades. Els referents de cada bloc parlen, per aquest ordre, del soroll, l’ús inapropiat dels espais comuns i les ocupacions irregulars. Una altra enquesta feta al veïnat, assenyala que la majoria dels conflictes tenen el seu origen en qüestions econòmiques i que, en segon lloc, estarien la manca de neteja i higiene i, a continuació, els sorolls.

Possibles actuacions

La diagnosi sobre comunitats ha permès elaborar un llistat de l’estat de vulnerabilitat de les diferents comunitats i plantejar possibles actuacions. El servei de mediació s’ofereix a donar suport a les juntes que ho sol·licitin elaborant un pla de treball personalitzat sobre la seva organització i funcionament. En aquesta línia, es col·laborarà amb les comunitats per reactivar-les, establir protocols d’impagaments i millorar el sistema de neteja i manteniment de la finca, entre altres qüestions.

El servei de mediació s’ofereix a donar suport a les juntes de comunitat que ho sol·licitin, tant pel que fa a la seva organització i funcionament com per a la millora de la convivència


En l’àmbit de la convivència, es proposa redactar acords amb normes concretes, crear un protocol d’acollida a nous veïns i acompanyar els referents de les juntes en l’abordatge dels principals conflictes que afecten la comunitat.
A partir del mes de setembre, es faran tallers i xerrades formatives per al veïnat i sessions de formació específiques, per als responsables de cada bloc.

Deixa un comentari