Última setmana per presentar la sol·licitud de subvenció a l’Ajuntament

El 25 de gener acaba el termini perquè les entitats interessades presentin la documentació a l’OAC

Divendres acaba el termini perquè les associacions sense ànim de lucre legalment constituïdes i inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament sol·licitin la subvenció anual a l’Ajuntament. La convocatòria inclou diverses novetats com ara la signatura d’una declaració responsable per part de cada entitat confirmant que compleix els requisits i que està al corrent de les obligacions fiscals amb el Consistori, Hisenda i la Seguretat Social. A les bases també s’ha afegit un apartat de criteris generals de justificació en què les associacions hauran de signar l’acceptació de la subvenció i el compromís que utilitzaran els diners rebuts en l’activitat proposada. Els ajuts tenen un caràcter voluntari i s’atorguen en funció de programes concrets que han de tenir com a finalitat fomentar la cohesió social de la ciutat, promoure l’associacionisme, potenciar valors socials i culturals i noves formes de participació, possibilitar el creixement cultural, defensar un desenvolupament més sostenible i, en definitiva, garantir els drets de la ciutadania.. Les bases es regeixen d’acord a l’Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l’Ajuntament el passat mes de juliol.

Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), a l’avinguda de la Unitat, número 6. La documentació que cal aportar és la instància amb les dades específiques de cada entitat, el projecte objecte de la subvenció, el resum de cadascuna de les activitats, les dades del compte bancari on s’ha de fer l’ingrés de l’import subvencionat, la previsió anual d’ingressos i despeses i la declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries.

 

 

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari