Notícia complementària

La nova ampliació de la vorera del carrer Bifurcació dignificarà l’entrada a Can Sant Joan