Notícia complementària

L’ACA retira els últims lípids i desvia la riera Seca fins a la depuradora de la Llagosta