Tractament als embornals per evitar la proliferació del mosquit tigre

L’Ajuntament posa en marxa la campanya de prevenció que es fa cada estiu

Imatge d'un mosquit tigre
Arxiu/ Montcada Comunicació

Des d'aquest mes de juny i fins al setembre, l'Ajuntament intervindrà als embornals de desguàs d’aigües de la via pública amb un producte biològic que actua sobre les larves del mosquit tigre per evitar la proliferació d'aques insecte. La intervenció forma part de la campanya que es fa cada estiu, que també inclou recomanacions a la ciutadania, així com el control i l'assessorament a les propietats privades per combatre’n la proliferació. "A banda de totes les actuacions que puguem dur a terme des del consistori, és fonamental que la ciutadania prengui mesures a casa seva per tal que als balcons, terrasses o jardins no s’acumuli aigua a platets, cendres, galledes o altres elements on puguin proliferar insectes", ha explicat el regidor de Salut Pública, Oriol Serratusell (ECP).

 

Responsabilitat compartida
La prevenció és el millor mètode per al control del mosquit. El més important i efectiu és evitar la posta d'ous i el creixement de les larves aquàtiques de l'insecte i eliminar tots els punts d'aigua on hi pot créixer. El mosquit tigre necessita molt poca aigua per proliferar, per tant, tots aquells objectes i contenidors en què es pugui acumular aigua s'han de buidar de forma continuada i posar sota cobert i aquells que siguin fixes, s'hauran de revisar almenys dos cops per setmana i eliminar-hi qualsevol cúmul d'aigua. En el cas de les basses o piscines, cal actuar de forma que l'aigua que hi continguin no esdevingui un focus de cria de mosquits.

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari