‘El Museu ha de ser l’espai de referència i difusió de la història local’

La regidora de Cultura i Patrimoni, M. Rosa Borràs, parla sobre el present i el futur de l’equipament municipal

La regidora de Cultura i Patrimoni, M. Rosa Borràs, a la sala d'història medieval del Museu Municipal
Pilar Abián

Quins són els punts forts i els punts febles del Museu Municipal després de 40 anys d’existència?

Els seus punts forts i febles tenen a veure amb el seu naixement a partir d’una iniciativa ciutadana. En aquest sentit, podem dir que el museu sorgeix com a conseqüència d’una necessitat que és detectada per una part de la ciutadania i, per tant, compta des dels seus inicis amb el seu suport i aquest és un actiu important. Per contra, aquest circumstància ha comportat que la plena consolidació i integració del museu com a equipament municipal hagi estat més lenta que en aquells casos en els quals els museus neixen de la mà d’una iniciativa política. De totes maneres, s’ha de dir que en aquests últims anys s’han fet passos importants de cara a aconseguir aquesta plena integració i, des dels seus inicis, sempre ha comptat amb el suport dels successius governs municipals, consolidant any rere any un pressupost i un programa propis, sempre dependents de la Regidoria de Cultura i Patrimoni.  

El museu sorgeix com a conseqüència d’una necessitat que és detectada per una part de la ciutadania i, per tant, compta des dels seus inicis amb el seu suport i aquest és un actiu important.

És prou conegut el Museu entre la població?

Per respondre a aquesta pregunta primer s’ha de tenir en compte un tema amb el qual hi ha una mica de confusió com és el fet que, a nivell general, tant la gent de Montcada com de fora no vincula la Casa de les Aigües al Museu Municipal quan la Casa és, a tots els efectes, una extensió del Museu, la qual té unes bones xifres tant de visitants locals, com de fora. Si parlem estrictament de la seu principal de la Casa de la Vila, llavors, tornaríem al punt de partida de la pregunta anterior. El museu neix ja amb uns vincles molt forts amb aquella part de la ciutadania, representada pels Amics del Museu, que es va implicar en la seva constitució i, després, amb el temps ha anat generant altres vincles, com podria ser el cas d’algunes escoles i instituts de la ciutat. Això no treu, però, que hi hagi una part important de montcadencs i montcadenques que desconeixen la seva existència, tot i haver passat moltes vegades davant de la seva seu principal. En definitiva, si incloem en la fotografia, tal i com ha de ser, el museu i les seves extensions –la Casa de les Aigües i el jaciment Les Maleses–, llavors, podem dir que el museu aconsegueix un impacte important dins i fora de Montcada.

Si incloem en la fotografia, el museu i les seves extensions –la Casa de les Aigües i el jaciment Les Maleses–, llavors, podem dir que aconsegueix un impacte important dins i fora de Montcada

Quin és el futur de l’equipament ?

A Montcada tenim la sort de tenir una història molt rica, des d’època íbera fins a la industrialització, passant per l’època medieval amb la nissaga dels Montcada, i l’hem d’aprofitar en termes de sentiment de pertinença i cohesió social. El Museu, per la seva banda, disposa de les bases necessàries per donar un pas endavant i situar-se al mateix nivell que la resta d’equipaments museístics del seu rang a Catalunya. Aquest pas endavant s’aconseguirà si fem de la seu principal del Museu un espai viu i de referència per poder treballar a fons i de totes les maneres possibles la història del municipi i la seva difusió cap al conjunt de la ciutadania. Tenim l’oportunitat de fer de la Casa de les Aigües un centre de referència en temes de ciència, tècnica i sostenibilitat, no només per a Montcada, sinó per a tota la conca del Besòs. Per tant, la principal aposta de futur és continuar potenciant els dos projectes museològics actuals.

Tenim l’oportunitat de fer de la Casa de les Aigües un centre de referència en temes de ciència, tècnica i sostenibilitat no només per a Montcada, sinó per a tota la conca del Besòs

En quins projectes s’està treballant?

Pel que fa als projectes actuals i de futur, en primer lloc hem de posar en valor aquells que estan vinculats a la gestió i l’estratègia, que s’han vingut fent i sense els quals no podrem avançar en la línia que hem comentat. D’una banda, el pla museològic de la Casa de les Aigües que hem acabat fa poc i que marcarà les línies de treball per als pròxims anys. I d’altra banda, la remodelació integral que s’ha fet del conjunt de l’oferta educativa i dels programes públics que ofereix el Museu. En aquest sentit, tots els projectes de futur tenen en comú l’objectiu de donar un caire més social al Museu i poder arribar així a més persones. La majoria d’aquests projectes responen a línies de treball que ja han començat i a les quals se’ls ha de donar continuïtat com, per exemple, les exposicions anuals dedicades a la història local; els projectes que vinculen salut i museus –portem dos anys treballant temes de memòria i patrimoni amb grups de gent gran dins en el marc del programa CulturaMent– i la programació de temes de Memòria Històrica, que ha tingut tan bona acollida.

Fa un any, l’Ajuntament va plantejar la possibilitat de traslladar el Museu a la Casa Larratea, opció que va aixecar polèmica i que finalment es va descartar. Seguirà a la planta baixa de la Casa de la Vila?

Sí, es mantindrà a la seva ubicació actual.

Deixa un comentari