Lafarge fora de Montcada!

La crema de residus no pot ser la solució que aporti beneficis a la multinacional i perjudiqui la salut de tots, ja tenim prou ciment a les nostres vides i els pulmons ofegats

José Domínguez, regidor d'ECP

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya ha proposat renovar l’autorització a l’empresa Lafarge. Tenim una sentència que declara nul·les totes les autoritzacions anteriors i ordena el tancament de la planta però, a data d’avui, segueix supeditada a la fermesa d’un últim recurs del TSJC. És manifest que l’activitat de fabricació de ciment és molt contaminant i més afegint la “valorització” de residus com a combustible. Estudis demostren que en un radi de 5 km es noten els seus efectes. El barri de Can Sant Joan és el més afectat per proximitat. Durant anys ha patit la pols i soroll les 24 hores del dia, i ara també els contaminants derivats de la crema de residus. El departament de Salut mai ha fet un estudi epidemiològic seriós de l’afectació als veïns ni de l’increment de malalties respiratòries degut a la mala qualitat de l’aire a la zona i, per extensió, a tot el municipi, part de Nou Barris (Barcelona) i Ripollet.
Creiem que la tramitació d’aquesta autorització, començada al mes d’agost d’enguany i amb documentació i estudis incomplerts, obsolets i parcials, està condemnada a ser anul·lada pels tribunals. L’excusa de l’empresa és que la fàbrica està al municipi des del 1917. Però això hauria de ser altre motiu per desmantellar-la, ja que la població ha crescut al llarg dels anys i ara s’ubica a pocs metres de cases i escoles. Aquesta indústria en ple segle XXI no hauria d’estar al mig de la població ni tant propera a l’escola El Viver. Continuarem treballant al costat dels veïns perquè no es concedeixi l’autorització, presentant les al·legacions pertinents. Montcada té dret a respirar un aire més net. Ja patim les infraestructures que ens creuen. La crema de residus no pot ser la solució que aporti beneficis a Lafarge i perjuduqui la salut de tots, ja tenim prou ciment a les nostres vides i els pulmons ofegats. Per tot això diem, fora Lafarge de Montcada i resitueu la instal·lació i els seus treballadors.

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari