L’església de Santa Engràcia estrena noves imatges

Es tracta dels fundadors dels Germans de La Salle i de Les Dominiques

Imatges dels fundadors de La Salle i les Dominiques que des del 23 d'octubre estan a l'església de Santa Engràcia
La Salle i Fedac

El 23 d’octubre, la comunitat parroquial de Montcada es va vestir de festa. Convidats per Mossèn Joan Ferrero, rector de Montcada, les Germanes Dominiques de l’Ensenyament i els Germans de la Salle van col·locar dins del temple parroquial una imatge dels seus fundadors, Sant Francesc Coll i Sant Joan Baptista de la Salle.
Posar les imatges de Fundadors en una parròquia és recordar als qui s’acosten que la força interior de les persones, la confiança en Déu i en la perseverança en un projecte i uns valors són el millor fonament per establir una institució dedicada en cor i ànima a l’educació de la infància i la joventut.
El sentit de l’educació cristiana es fonamentar els nostres projectes educatius en els valors de l’Evangeli, respectant la diversitat dels nostres alumnes en la seva manera d’interioritzar i autorealitzar-se amb tot el viscut a l’escola. Sant Francesc Coll i Sant Joan de la Salle, més enllà de dues imatges, són dos models a conèixer i interioritzar.

Germanes  Dominiques de l’Anunciata FEDAC Montcada
Germans de La Salle La Salle

Deixa un comentari