La Montcada seccionada per les vies

El president dels Amics del Ferrocarril, Xavier Joaquín, parla sobre la manca d’acord entre companyies ha condicionat la fesomia del municipi

Quan explico que a Montcada hi ha sis estacions, la resposta generalitzada és: ‘Què gran que és la teva ciutat!’. Després, haig d’aclarir que el meu poble té menys de 40.000 habitants, però que en el segle XVIII va ser la porta natural per dur materials a Barcelona des del nord de Catalunya i que aquest fet va generar una situació peculiar amb unes conseqüències que han marcat el poble. Amb el vostre permís, tiraré una mica enrere en el temps.
La primera línia de ferrocarril que passa per Montcada (Barcelona-Granollers) es va inaugurar el juliol del 1854. Inicialment, aquesta línia estava pensada perquè anés cap a Sant Joan de les Abadesses i, a partir de Granollers, s’havia de dividir. Si hagués estat així, la línia de Ripoll no creuaria la nostra població, tindríem les actuals anomenades R2 i R3 juntes i les estacions de Montcada-Ripollet i Montcada-Sant Joan no existirien.

Al llarg del temps ha hagut oportunitats per unificar xarxes i eliminar vies que mai s’han aprofitat


La segona línia es va inaugurar quasi un any després, el maig del 1855. Ens referim a la de Montcada–Sabadell. Sí sí, ho heu llegit bé. Començava a Montcada i el motiu de la seva creació és que inicialment havia d’entrar a Barcelona utilitzant la línia de Barcelona a Granollers, però les companyies no van arribar a un acord, així que, en lloc d’unir-se a Montcada per entrar a Barcelona –com inicialment s’havia plantejat, fent una via al costat de l’existent–, van optar per acabar-la al nostre municipi i buscar una altra entrada a la Ciutat Comtal. En aquest cas, segurament mai s’haurien construït les estacions de Montcada-Manresa i Montcada Bifurcació. La línia de Ripoll (la tercera en creuar la nostra població) va arribar a Montcada el 1886 i acabava a Montcada Bifurcació perquè no tenia permís per entrar a Barcelona. D’aquesta manera, Montcada va ser fragmentada per diferents vies, perquè les companyies ferroviàries no es posaven d’acord per connectar de manera unitària amb la Ciutat Comtal. Però no hem d’anar gaire lluny per veure que la història es repeteix. Fa pocs anys tampoc va ser possible integrar l’Alta Velocitat i Rodalies, així que una quarta línia creua subterràniament el poble.
El nostre municipi hauria estat molt diferent si aquelles empreses ferroviàries s’haguessin posat d’acord o si, després de la Guerra Civil amb motiu de la unificació de les companyies que van fer néixer Renfe, s’hagués fet una reordenació de la xarxa, o aprofitant els Jocs Olímpics… Sigui com sigui, hi ha hagut diverses oportunitats però no s’han aprofitat, deixant així Montcada seccionada per quatre línies fèrries.

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari